Головне управління Держгеокадастру у Херсонській області, проаналізувавши якість роботи фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб-розробників документації із землеустрою, радить розробникам:

  • Перед поданням документації із землеустрою на державну реєстрацію земельних ділянок особисто перевіряти документацію із землеустрою на предмет найпоширеніших помилок;
  • Під час виконання топографо-геодезичних робіт неухильно дотримуватися вимог Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98);
  • Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 65 від 11.02.2014 «Про затвердження Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт» надавати раз на квартал до Держгеокадастру відомості про стан пунктів Державної геодезичної мережі України та мереж згущення, що використовувалися для створення знімальних геодезичних мереж, як вихідні дані;
  • Враховувати вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.1998 № 1075 «Про порядок використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок» та п 3.2 наказу Мінагрополітики від 11.02.2014 № 65 «Про затвердження Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт». Особливу увагу звертаємо на те, що виконання робіт з використанням апаратури СРНС, обробка результатів таких вимірювань може здійснюватися лише за наявності необхідного технічного, технологічного та кадрового забезпечення (у складі має бути сертифікований інженер-геодезист за основним місцем роботи). Створені виконавцями робіт топографо-геодезичні і картографічні матеріали підписуються керівником суб’єкта господарювання та сертифікованим інженером-геодезистом.

Крім того, Головне управління Держгеокадастру у Херсонській області нагадує, що відповідно вищезгаданої постанови КМУ уся апаратура СРНС зарубіжного або вітчизняного виробництва, що використовується для виконання топографо-геодезичних робіт, підлягає обов’язковій реєстрації та обліку в Держгеокадастрі. Документи мають надаватися до Держгеокадастру у п’ятиденний термін після придбання, ввезення на територію України або отримання в користування такого обладнання.