Що необхідно для реєстрації об’єктів державної землевпорядної експертизи в Головному управлінні

Відповідно до абзацу 2 підпункту 2.7 Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації, затвердженої наказом Держкомзему України від 03.12.2004 № 391, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.12.2004 за № 1618/10217 (далі – Методика) для проведення державної землевпорядної експертизи необхідно надати:

– Заяву (для фізичних осіб) або клопотання (для юридичних осіб) про проведення експертизи за формою;

– Копію договору та кошторису на виготовлення землевпорядної документації, завірених підписом та печаткою розробника об’єкту експертизи (стаття 39 Закону України “Про державну експертизи землевпорядної документації”);

– Документацію пронумерувати, прошити та скріпити печаткою розробника у відповідність до підпункту 3.3.2 Методики;

– Додатки привести у відповідність до п. 3.3.2 Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації затвердженої наказом Держкомзему України від 03.12.2004 № 391

3.3.2. Усі основні документи і матеріали, додані до об’єкта державної експертизи повинні відповідати таким вимогам:

  • передбачені законодавством погодження в паперовому вигляді повинні бути підписані керівником відповідального органу та скріплені його печаткою. В електронній формі документи засвідчуються електронним цифровим підписом керівника відповідального органу;

  • графічні матеріали у встановлених законодавством випадках мають бути погоджені керівником територіального органу земельних ресурсів;

  • кожен аркуш копій архівних документів повинен бути посвідчений підписом архіваріуса та печаткою архівної установи;

  • кожен аркуш інших документів повинен бути посвідчений підписом і печаткою розробника об’єкта експертизи;

  • кожен аркуш документів в паперовому вигляді повинен бути засвідчений підписом і печаткою (за наявності) розробника об’єкта експертизи, а також підписом та особистою печаткою сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою. В електронній формі документи засвідчуються електронними цифровими підписами розробника об’єкта експертизи та сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою;

  • документація із землеустрою повинна бути пронумерована, прошита та скріплена підписом і печаткою розробника об’єкта експертизи.

При виконанні цих вимог об’єкт державної експертизи підлягає реєстрації. В іншому випадку документація повертається замовнику на доопрацювання без реєстрації.

Розмір плати за проведення державної експертизи становить 3 відсотки від кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт, але не може бути менше 20 гривень.