Реалізація пілотного проекту щодо екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок здійснюється у територіальних органах Держгеокадастру з 1 жовтня 2016 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2016 № 580 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру».

Відповідно до затвердженого вказаною постановою Тимчасового порядку взаємодії між територіальними органами Держгеокадастру (далі – Порядок) розробник проекту землеустрою подає до територіального органу Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки оригінал проекту землеустрою у паперовому та електронному вигляді.

 Проект землеустрою в електронному вигляді засвідчується за допомогою електронного цифрового підпису розробника, який підтверджує його відповідність.

Територіальний орган Держгеокадастру в день надходження проекту землеустрою:

приймає подані документи та реєструє у системі електронного документообігу Держгеокадастру з обов’язковим нанесенням штрих-коду, який включає реєстраційні індекс і дату документа;

перевіряє відповідність оригіналу проекту землеустрою у паперовому вигляді проекту землеустрою в електронному вигляді;

вносить до системи електронного документообігу Держгеокадастру проект землеустрою в електронному вигляді, засвідчений електронним цифровим підписом розробника, та викопіювання з індексної кадастрової карти (плану), на якому відображено запроектовану земельну ділянку та інформацію про обмеження (у разі їх наявності).

Система електронного документообігу Держгеокадастру за принципом випадковості обирає територіальний орган Держгеокадастру, який здійснюватиме погодження проекту землеустрою, та не пізніше наступного робочого дня з дня надходження проекту землеустрою передає до відповідного територіального органу Держгеокадастру матеріали, зазначені в пункті 5 Порядку.

Розгляд та погодження або відмова у погодженні проектів землеустрою здійснюються працівниками територіальних органів Держгеокадастру, які вибрані за принципом випадковості системою електронного документообігу Держгеокадастру.

Розгляд та погодження або відмова у погодженні проектів землеустрою здійснюються експертами державної експертизи у порядку черговості їх надходження відповідно до вимог, установлених статтею 186-1 Земельного кодексу України.

Під час розгляду проектів землеустрою опрацьовується проект землеустрою в електронному вигляді, засвідчений електронним цифровим підписом розробника.

За результатами розгляду проекту землеустрою відповідний експерт державної експертизи готує висновок, скріплює його в електронній формі своїм електронним цифровим підписом, після чого реєструє у системі електронного документообігу Держгеокадастру.

Територіальний орган Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки роздруковує висновок, завіряє печаткою та подає його розробнику разом з оригіналом проекту землеустрою у паперовому вигляді.

Розробник може перевірити стан погодження проекту землеустрою за допомогою офіційного веб-сайту Держгеокадастру шляхом введення реєстраційних атрибутів, зазначених на копії опису.

У разі надання висновку про відмову в погодженні проекту землеустрою розробник після усунення зауважень та пропозицій може подати його для погодження відповідно до вимог Порядку.

Для здійснення розгляду та погодження проектів землеустрою Кваліфікаційною комісією Держгеокадастру відібрано 15 працівників Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області, які відповідають критеріям, установленим статтею 23 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації», та є експертами державної експертизи.