З моменту набрання чинності Закону України «Про доступ до публічної інформації» можна визначити основні аспекти реалізації цього Закону, які заслуговують на увагу:

1. Запитувачі інформації часто ототожнюють такі поняття як запит на отримання публічної інформації та звернення, зокрема й щодо надання консультацій та роз’яснень окремих норм законодавства України з питань земельних відносин. Звертаємо увагу, що дані категорії звернень є різними за наступними ознаками:

– правовими підставами;

– визначенням понять;

– формами;

– строком розгляду;

– змістом;

– вимогами оформлення;

– оплатністю тощо.

2. Згідно з частиною другою статті 2 Закону України «Про доступ до публічної інформації» цей Закон не поширюється на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються Законом України «Про звернення громадян».

3. Листи, які за своїм змістом є зверненнями громадян (пропозиції, заяви, скарги тощо), мають бути оформлені з дотриманням вимог Закону України «Про звернення громадян».

4. Запит на отримання публічної інформації має відповідати вимогам статей 1 та 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».