1. За принципом екстериторіальності погоджуються виключно проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

2. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок приймаються на погодження управліннями (відділами) Держгеокадастру в районах (містах) незалежно від наявності у відповідному управлінні (відділі) експерта з погодження проектів землеустрою.

3. Управління (відділи) Держгеокадастру в районах (містах), у яких відсутній експерт з погодження проектів землеустрою, не здійснюватимуть погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

4. Реєстрацію проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у системі документообігу в управліннях (відділах) Держгеокадастру в районах (містах) та підготовку викопіювання з індексної кадастрової карти (плану), на якому відображено запроектовану земельну ділянку та інформацію про обмеження (у разі їх наявності), здійснюватиме спеціаліст, визначений керівником відповідного органу.

5. Забороняється не здійснювати реєстрацію в системі електронного документообігу проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. У випадку невідповідності оригіналу проекту землеустрою у паперовому вигляді проекту землеустрою в електронному вигляді, такий проект реєструється в системі електронного документообігу, і фахівець, який здійснює реєстрацію, має зазначити конкретні факти не відповідності.

ПРИКЛАД: у паперовому вигляді – в рішенні Іванівської сільської ради дозвіл надано Іванову І.І., а в електронному вигляді – в рішенні Іванівської сільської ради дозвіл надано Петрову І.І.

6. З 1 жовтня 2016 року проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок погоджуються або не погоджуються виключно експертами з погодження проектів землеустрою.

7. При наданні зауважень експерт з погодження проектів землеустрою має вказати конкретну норму законодавства, якій не відповідає проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

ПРИКЛАД: На кадастровому плані земельної ділянки відсутні зовнішні межі земельної ділянки (із зазначенням суміжних земельних ділянок, їх власників, користувачів), що суперечить частині першій статті 34 Закону України «Про Державний земельний кадастр».

8. Експерт з погодження проектів землеустрою має чітко вказати, що проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується або не погоджується і підписати висновок електронним цифровим підписом.

9. Оригінал висновку в електронній формі надсилається електронною поштою розробнику у строк, що не перевищує одного робочого дня з дня його реєстрації у системі електронного документообігу Держгеокадастру.

10. Управління (відділ) Держгеокадастру в районі (місті), який здійснив реєстрацію, в системі електронного документообігу, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по системі електронного документообігу отримує висновок експерта що погодив або не погодив проект землеустрою, роздруковує такий висновок, завіряє «з оригіналом вірно» і надає розробнику документації із землеустрою.

Завантажити в пдф