З 27 квітня 2017 року почалося внесення до Державного земельного кадастру результатів робіт із землеустрою, створених в Державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000.

Протягом перехідного періоду з 27 квітня до 27 жовтня 2017  року у програмному забезпеченні Державного земельного кадастру можливе внесення відомостей про об’єкти Державного земельного кадастру як у системі координат СК-63, так і в Державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000.

Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою КМУ від 17.10.2012 №1051, та вимог наказу в електронному документі, в елементі «Метрична інформація електронного документа» (Metriclnfo), в елементі «Система координат» (CoordinatesSystem) при визначенні координат вузлів полігону об’єкта Державного земельного кадастру в системі координат УСК-2000, відповідно до додатка 6 до вимог, рекомендується таке визначення:

  • елемент «Система координат УСК-2000» (USC2000) – «USC2000»
  • елемент «Місцева система координат» (Local)- «МСК-65», де МКС-65 – ідентифікатор місцевої системи координат відповідно до Паспорта місцевої системи координат УСК-2000, затвердженого наказом Державного агентства земельних ресурсів України від 11.10.2012 № 1-ДСК «Про затвердження паспортів місцевих систем координат АРК, областей, міст Київ та Севастополь».