Вступна частина

 Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 25.11.2013 № 775 схвалено проект Програми розвитку земельних відносин та охорони земель у Херсонській області на 2014-2018 роки. Рішенням ХХХ сесії шостого скликання обласної ради від 21 травня 2014 року № 1015 затверджено вказану Програму.

Пріоритетними напрямами Програми визнано заходи з проведення комплексної інвентаризації земель населених пунктів та земель сільськогосподарського призначення державної власності, оновлення меж населених пунктів, встановлення меж прибережних захисних смуг навколо водних об’єктів та територій природно-заповідного фонду та іншого призначення, проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення, проведення заходів з охорони земель, запровадження ефективних механізмів розвитку ринку землі.

На виконання зазначених заходів у 2016 році Програмою заплановано кошти за рахунок всіх джерел фінансування у сумі 26552,668 тис. грн, у тому числі за рахунок:

– державного бюджету – 8781,075 тис. грн;

– місцевих бюджетів – 6212,863 тис. грн.;

– кошти землевласників (землекористувачів) –11558,730 тис. грн.

З метою забезпечення виконання програмних заходів у 2016 році спрямовано кошти загальною сумою 1602,114 тис. грн, а саме:

– за рахунок коштів місцевого бюджету – 1591,329 тис. грн, в тому числі за кошти від втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва –  221,395 тис. грн,

– за рахунок інших джерел – 10,785 тис. грн;

– за рахунок коштів державного бюджету – 0,0 тис. грн.

            Інформація про фінансування заходів Програми

 

Стан виконання заходів Програми

  1. Здійснення заходів з охорони земель

1.1.  Консервація малопродуктивних та непридатних для сільськогосподарського використання земель

У кожному районі області розроблені схеми консервації lеградованих і малопродуктивних земель. Загальна площа земель області, що потребують консервації, складає 71,427 тис. га. 1,254 тис. га порушених земель підлягають рекультивації,  61,8 тис. га малопродуктивних земель – поліпшенню.

За рахунок коштів державного бюджету розроблено шість проектів землеустрою щодо консервації шляхом залуження малопродуктивних земель загальною площею 634,22 га, які потребують реалізації. Програмою передбачено фінансування заходів щодо  впровадження цих проектів упродовж 2015-2018 років. На 2016 рік передбачено кошти на розробку робочих проектів землеустрою щодо консервації земель у сумі 47,5 тис. грн та на проведення робіт з консервації земель згідно з розробленими проектами в сумі 489,398 тис. грн. У 2016 році фінансування вказаного виду робіт не здійснювалося.

1.2. Рекультивація порушених земель та розробки робочих проектів землеустрою щодо рекультивації порушених земель

Програмою на 2016 рік передбачено фінансування заходів на розробку робочих проектів щодо рекультивації порушених земель у сумі 45 тис. грн та на проведення робіт з рекультивації земель відповідно до розроблених проектів – 2714,927 тис. грн.                    У 2016 році на розробку вказаних проектів кошти не виділялися.

 1.3. Розробка Схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань та використання і охорони земель

На розробку Схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань та використання і охорони земель на 2016 рік Програмою передбачено 2468,813 тис. грн за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Всього по області потрібно розробити 297 схем землеустрою та техніко-економічного обґрунтування використання і охорони земель. На теперішній час органами місцевого самоврядування області прийнято 45 рішень стосовно внесення змін до місцевих програм охорони та використання земель у частині передбачення фінансування розроблення вказаних схем.

Втім, на теперішній час кошти на розробку вказаних схем не виділялися, жодного договору на їх виконання не укладено. Місцеві ради не передбачають виділення коштів з місцевих бюджетів на розробку схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель, мотивуючи браком коштів.

 1.4. Розробка проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та використання угідь

            На розробку проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та використання угідь Програмою на 2016 рік передбачено фінансування загальною сумою 7000,0 тис. грн за рахунок коштів землевласників та землекористувачів.

На території області 1032 господарства, які використовують земельні ділянки площею понад 100 га та відповідно до вимог чинного законодавства повинні мати розроблені проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та використання угідь.

Станом на 01.01.2017 на території області виготовлено 52 проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь, укладено 152 договори на виготовлення зазначених проектів.

 1.5 Проведення заходів з охорони земель, стан фінансування і освоєння коштів, що надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва

          Загальна площа земельних ділянок, на які нараховано втрати сільськогосподарського виробництва наростаючим підсумком з початку року, складає  6,6792 га сільськогосподарських угідь,  в тому числі рілля – 1,3946 га, 5,2846 га – пасовища.

З початку поточного року на території області до бюджетів усіх рівнів надійшло 117,29252 тис. грн, в тому числі до обласного бюджету – 29,32315 тис. грн та на рахунки місцевих рад – 87,96937 тис. грн.

Станом на 01.01.2017 на рахунках відповідних рад акумульовано коштів, що надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, загальною сумою 1792,46641 тис. грн, з них на рахунках сільських, селищних, міських  бюджетів – 1551,02613 тис. грн, районних бюджетів –  101,86505 тис. грн, обласного  бюджету –139,57523тис. грн.

Станом на 01.01.2017 на різні види робіт, передбачені законодавством, використано  221,39541  тис. грн коштів від втрат, а саме:

  1. Проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок загальною сумою 26,66232 тис. грн, а саме:

– земельних ділянок за межами населеного пункту на території Архангельської сільської ради Високопільського району загальною сумою   8,800 тис. грн;

– земель с. Приозерне Комишанської сільської ради м. Херсон загальною сумою – 10,96132 тис. грн;

– земель м. Каховка під полігоном побутових відходів – 6,901 тис. грн.

  1. Проведення інвентаризації земель загальною сумою 194,73309, а саме:

– розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель першої та частково другої планово-економічної зони с. Степанівка Степанівської сільської ради м. Херсон загальною сумою – 98,87234 тис. грн;

– розробка документації із землеустрою щодо інвентаризації земель в межах      с. Солонці праві Цюрупинського району – 95,86075 тис.грн.

1.6 Виконання заходів Програми за рахунок коштів місцевих бюджетів

У 2016 році програмні заходи за рахунок коштів місцевих бюджетів (без коштів від втрат) виконано на загальну суму 1369,934 тис. грн (перелік робіт наведено в таблиці, що додається).

  1. Проведення нормативної грошової оцінки земель

2.1. Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів області

Відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про оцінку земель» затверджену рішеннями відповідних місцевих рад первинну нормативну грошову оцінку земель мають 698 населених пунктів області, що становить 100% від їх загальної кількості.

Отже, наразі робота в області спрямовується на своєчасне оновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, яка відповідно до вимог статті 18 Закону України «Про оцінку земель» потребує актуалізації не рідше одного разу на 5-7 років.

У 2016 році потребувала оновлення нормативна грошова оцінка земель     8 населених пунктів області.

З метою своєчасного виконання зазначених робіт Головним управлінням було розроблено та погоджено з обласною державною адміністрацією план-графік оновлення нормативної грошової оцінки земель 8 населених пунктів області на  2015-2016 оціночний рік. До плану-графіку включені на І півріччя 2016 року – 7 населених пунктів (м. Каховка,  м. Нова Каховка,  смт Зеленівка Зеленівської  селищної ради м. Херсона, смт Комишани, с. Куйбишеве, с. Петровського і  с. Приозерне Комишанської селищної ради м. Херсона).

Плановий показник на І півріччя 2016 року виконано на 57 % – технічні документації з нормативної грошової оцінки земель  4 населених пунктів із 7 запланованих затверджені рішенням відповідної місцевої ради (смт Комишани, с. Куйбишеве, с. Петровського і с. Приозерне Комишанської селищної ради  м. Херсона).

По решті трьох населених пунктах, передбачених планом-графіком:

– технічна документація з нормативної грошової оцінки земель смт Зеленівка Зеленівської селищної ради м.Херсона складається (розробник ДП «Херсонський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою);

– технічна документація з нормативної грошової оцінки земель м.Каховка отримала негативний висновок державної землевпорядної експертизи (розробник ПП «Лімтера»);

– технічна документація з нормативної грошової оцінки земель м.Нова Каховка не розробляється у зв’язку з проведенням робіт по встановленню меж населеного пункту.

2.2. Грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів

На фінансування заходів з проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів на 2016 рік передбачено фінансування заходів за рахунок коштів землевласників та землекористувачів загальною сумою 1469,6 тис. грн.

Площа земель несільськогосподарського призначення, розташованих за межами населених пунктів, складає 298,4 тис. га, із них нормативну грошову оцінку проведено на території площею 6,8464 тис. га, що становить 2,3 % від потреби.

У 2016 році кошти на проведення грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів не виділялись.

  1. Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення

За підсумками 2016 року органами місцевого самоврядування області продано 26 земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності під розташованими на них об’єктами нерухомості, що належать покупцям цих ділянок на праві власності, загальною площею 8,6661 га загальною вартістю 5596,2430 тис. грн.

Від продажу зазначених земельних ділянок, а також сплати розстрочки за раніше викуплені ділянки, до зведеного бюджету за підсумками 2016 року фактично надійшло 30 464,70 тис. грн, з них:

– до місцевих бюджетів – 24 049,80 тис. грн;

– до Державного бюджету – 6 414,90 тис. грн.

3.1. Проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок та прав на них в межах населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів

У 2016 році органами місцевого самоврядування області підготовлено 94 лоти до проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності та прав оренди на них загальною площею 320,4820 га загальною вартістю 2 203 387,25 грн.

За результатами проведених у 2016 році земельних торгів із підготовлених                  94 лотів продано 90 загальною площею 280,0647 га загальною вартістю 2 056 274,6600 грн, у тому числі:

– 4 земельні ділянки площею 0,0768 га вартістю 80 708,25 грн;

– права оренди на 86 земельних ділянок загальною площею 280,0647 га вартістю 2 056 274,6600 грн.

3.2. Проведення земельних торгів з продажу прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності

У 2016 році Головним управлінням Держгеокадастру у Херсонській області на земельні торги у формі аукціону виставлено окремими лотами права оренди на 71 земельну ділянку сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 6 002,5154 га на територіях 16 районів області: Білозерського (4), Бериславського (6), Великолепетиського (1), Великоолександрівського (6), Верхньорогачицького (1), Голопристанського (2), Горностаївського (7), Іванівського (2), Каланчацького (4), Каховського (11), Нижньосірогозького (3), Нововоронцовського (2), Новотроїцького (2), Скадовського (2), Цюрупинського (9) і Чаплинського (9). Стартовий розмір річної орендної плати за користування цими ділянками був встановлений на рівні 4% від їх нормативної грошової оцінки і склав загалом 6 898 728,66 грн.

За підсумками проведених у 2016 році земельних торгів реалізовані права оренди на 63 земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 5 812,5829 га, внаслідок чого до місцевих бюджетів надійшло 8 701 220,02 грн орендної плати лише за перший рік користування цими земельними ділянками, що розташовані на територіях 15 районів: Білозерського (4),           Бериславського (5), Великоолександрівського (4), Верхньорогачицького (1), Голопристанського (2), Горностаївського (7), Іванівського (2), Каланчацького (3), Каховського (11), Нижньосірогозького (3), Нововоронцовського (2), Новотроїцького (2), Скадовського (2), Цюрупинського (7) і Чаплинського (8).

  1. Ведення державного земельного кадастру

Головним управлінням Держгеокадастру у Херсонській області та його територіальними органами відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 17.10.2012 № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру» забезпечено ведення Державного земельного кадастру на регіональному та місцевому рівнях через програмне забезпечення ведення Державного земельного кадастру (національна кадастрова система).

У кожному територіальному відділі (управлінні) Держгеокадастру у районах (містах) створені робочі місця кадастрових реєстраторів, які здійснюють внесення відомостей до Державного земельного кадастру і надання таких відомостей в межах повноважень, визначених Законом України «Про Державний земельний кадастр» та Постановою Кабінету Міністрів від 17.10.2012 № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру».

Так, станом на 01.01.2017 Головним управлінням Держгеокадстру у Херсонській області та його територіальними органами відпрацьовано 69848 заяв, з них зареєстровано у Державному земельному кадастрі 20900 земельних ділянок, надано 46791 відомостей з Державного земельного кадастру,  внесено відомостей (змін) про земельну ділянку – 675, надано 842 викопіювання з кадастрової карти, виправлено  621 технічну помилку, внесено відомості про межі територій адміністративно-територіальних одиниць  по  10 населеним пунктам області та зареєстровано 9 обмежень у використанні земель.

4.1. Оновлення меж населених пунктів

Встановлено межі 698 населених пунктів області, що становить 100%. За результатами проведеної роботи з районних архівів отримані відповідні рішення, розпорядження органів місцевого самоврядування та державної влади щодо їх затвердження.

З метою забезпечення проведення подальшої роботи з оновлення меж населених пунктів на території області, у зв’язку із змінами у їх господарському та соціально-економічному устрої, Головним управлінням до складу Програми включено 40 населених пунктів, по яких такі роботи доцільно провести на загальній площі 22053,98 га. Загальна вартість робіт становить 3003,270 тис. грн. Їх фінансування Програмою передбачено з джерел місцевих бюджетів територіальних громад міст, сіл, селищ.

У 2016 році за рахунок коштів місцевих бюджетів загальною сумою               498,091 тис. грн оновлено межі наступних населених пунктів: смт Верхній Рогачик Верхньорогачицького району (26,1 тис. грн), с. Новопавлівка Новопавлівської сільської ради Великоолександрівського району (2,0 тис. грн.), с. Рівне Рівненської сільської ради (31,936 тис. грн), смт Новоолексіївка Новоолексіївської сільської ради  (99,725 тис. грн), с. Приозерне Щасливцівської сільської ради (145,33 тис. грн),                           с. Стрілкове Стрілківської сільської ради Генічеського району (193,0 тис. грн).

 4.2. Проведення комплексної інвентаризації  земель населених пунктів

Станом на 01.01.2017 загальна площа населених пунктів області становить 135,3 тис. гектарів. Площа земель населених пунктів, інвентаризацію яких проведено, становить 91,85 тис. га, або 67,9 % від загальної площі.

Зокрема, землі закладів, установ, організацій проінвентаризовані на площі 3,07 тис. га (52,0% від їх загальної площі), промислових та інших підприємств – 2,53 тис. га (93,7%), підприємств та організацій транспорту і зв’язку – 1,75 тис. га (79,5%), частин, підприємств оборони – 0,2 тис. га (100%), організацій, підприємств і установ природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення – 0,82 тис. га (94,3%), землі лісогосподарських підприємств – 0,88 тис. га (73,3%), водогосподарських підприємств – 0,34 тис. га (85%), спільних підприємств з участю іноземних юридичних осіб – 0,07 тис. га (70%).

Роботи з комплексної інвентаризації територій населених пунктів проведені у 64 населених пунктах на площі 14,024 тис. га. З метою забезпечення подальшого виконання цих робіт до складу Програми включено 23 населених пункти на загальній площі 5250,7 га. Фінансування цих робіт планується за рахунок коштів місцевих бюджетів територіальних громад з виділенням необхідних для цього 1053,4 тис. грн.

Переліки населених пунктів, визначених для проведення робіт з комплексної  інвентаризації земель, доведені до відома територіальних органів земельних ресурсів, сільських, селищних, міських рад та включені до складу районних програм розвитку земельних відносин та охорони земель із визначенням необхідних сум коштів.

 4.3. Проведення  інвентаризації земель несільськогосподарського призначення.

За межами населених пунктів землі несільськогосподарського призначення проінвентаризовано на площі 267,2  тис. га, що становить 89,2% від їх загальної площі – 299,6 тис. га. Зокрема, землі закладів, установ, організацій – 0,96 тис. га (56,47%), промислових та інших підприємств – 7,33 тис. га (86,2%), підприємств та організацій транспорту і зв’язку – 12,8 тис.га (95,5%), частин та підприємств оборони – 5,6 тис. га (100%), організацій, підприємств і установ природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення – 86,5 тис. га (99,8%), лісогосподарських підприємств – 138,7 тис. га (84,4%), водогосподарських підприємств – 15,3 тис. га (79,3%).

Для забезпечення продовження даного виду робіт відділами, управліннями Держгеокадастру у районах, містах визначені земельні ділянки, які потребують їх проведення. У першу чергу – це ділянки, на яких розташовані об’єкти державної та комунальної власності. Загальна площа таких земельних ділянок склала 1623,3 га. Також визначені необхідні для цього кошти на загальну суму 9,6 млн. грн. Фінансування для їх проведення заплановане за рахунок коштів замовників відповідних землевпорядних робіт – юридичних, фізичних осіб.                                                                            

4.4. Проведення інвентаризації земель та земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності

За кошти державного бюджету проінвентаризовано земель сільськогосподарського призначення на площі 34491 га. З метою подальшого проведення цих робіт відділами (управліннями) Держгеокадастру у районах, містах визначені площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які потребують уточнення площ, складу угідь шляхом проведення робіт з інвентаризації. Загальна площа таких територій становить 118,8 тис. га. При цьому, загальна сума коштів, необхідних для їх проведення, складає 14,2 млн. грн. Ці розрахунки включені до складу Програми. Із загальної суми для інвентаризації земель сільськогосподарського призначення планувалося виділення 2,1 млн. грн з державного бюджету. На сьогодні відповідні кошти не виділялися. Роботи проводяться за рахунок замовників проектної землевпорядної документації – фізичних, юридичних осіб.

4.6. Встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення

Станом на 01.01.2017 в адміністративних межах області створено 13 об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення на площі 244665,96 га, у тому числі земельні ділянки, які включені до складу територій цих об’єктів без їх вилучення, площею 97874,66 га.  Встановлено в натурі (на місцевості) меж територій 5 об’єктів на загальній площі 89126,47 га.

На території області на звітну дату утворено 66 об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення на загальній площі 28029,29 га. Встановлено в натурі (на місцевості) межі 11 територій об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення на площі 1013,48 га.

Із загальної площі земель рекреаційного призначення, які обліковуються на території Херсонської області (1926,6 га) межі встановлені на площі 1725,3652 га, що складає 98,44%.

Загальна площа земель оздоровчого призначення в області складає 422,8 га, з них межі визначені та встановлені в натурі (на місцевості) на площі 380,0244 га або на 97,2%.

Із загальної площі земель історико-культурного призначення – 107,7 га на території області межі встановлені по одному об’єкту на площі 10,58 га у Бериславському районі.

Питання забезпечення подальшого проведення на території області робіт із встановлення в натурі (на місцевості) меж об’єктів природно-заповідного фонду включено до складу Програми. Зокрема програмою передбачено виділення  8,6 млн. грн. для вищезазначених цілей за рахунок коштів державного бюджету.

Відповідно до Указу Президента України від 24.11.2015 № 675/2015 «Про створення національного природного парку «Нижньодніпровський» до території парку погоджено в установленому порядку включення 80177,80 гектара земель державної власності, а саме: 14479,80 гектара земель державної власності, які надаються національному природному парку в постійне користування, у тому числі з вилученням у землекористувачів, та 65698,00 гектарів земель державної власності, які включаються до території національного природного парку без надання йому в постійне користування. Вказаним Указом доручено Кабінету Міністрів України забезпечити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок і проекту землеустрою з організації та встановлення меж території національного природного парку, оформлення речових прав на земельні ділянки.

З метою збереження та відтворення цінних природних комплексів, різноманітності ландшафтів, генофонду рослинного і тваринного світу, збереження у природному стані окремих унікальних природних утворень, 27.07.2016 видано Указ Президента України № 312/2016 «Про території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення» у частині оголошення природної території площею 120 гектарів в місті Гола Пристань гідрологічним заказником загальнодержавного значення «Озеро Соляне».

4.7. Встановлення меж прибережних захисних смуг навколо водних об’єктів  

Із загальної площі земельних ділянок, які обліковуються в нормативних межах прибережних захисних смуг (47183 га), в натурі (на місцевості) встановлені межі 25171 га.

На території Голопристанського району проведено роботи із встановлення в натурі (на місцевості) меж прибережних захисних смуг вздовж водних об’єктів розташованих в межах Чорноморського біосферного заповідника на загальній площі 21,34 тис. га.

Решту площ прибережних захисних смуг встановлено уздовж малих річок та водотоків на території Білозерського, Бериславського, Великоолександрівського, Високопільського, Верхньорогачицького, Іванівського, Каланчацького, Нижньосірогозького, Новотроїцького, Нововоронцовського, Чаплинського районів згідно з проектною землевпорядною документацією, розробленою Херсонським філіалом інституту «Укрземпроект» у 1979 році.

Для забезпечення подальшого проведення на території області робіт із встановлення в натурі (на місцевості) меж прибережних захисних смуг вздовж водних об’єктів Головним управлінням забезпечено включення до складу Програми земельні ділянки, по яких необхідно виконати даний вид робіт, на площі 9769,21 га. Загальна сума коштів, необхідних для подальшого їх проведення, складає 31262,147 тис. га. При цьому планується залучити з місцевих бюджетів територіальних громад              22418,861 тис. грн, державного бюджету 6314,936 тис. грн, з джерел користувачів (власників) водних об’єктів 2528,350 тис. грн.

Згідно з рішенням Херсонської обласної ради від 21.05.2014                         № 1016, профінансовано проведення робіт із встановлення в натурі (на місцевості) меж прибережної захисної смуги вздовж узбережжя Чорного моря на території Скадовської міської ради Скадовського району. Виконавцем цих робіт визначено ДП «Херсонгеоінформ». На сьогодні розроблена відповідна проектна документація, яка проходить процедуру погодження.