Деградація земель – це критична проблема для України, оскільки вона стосується 20% орних земель або 6,5 млн. га. Найбільш небезпечні форми ерозії у нашій країні – вітрова та водна. Саме для боротьби з нею у ході конференції по сталому веденню сільського господарства в умовах зміни клімату 19 лютого 2019 року у Києві Продовольча та сільськогосподарська організація Об’єднаних Націй (ФАО) ініціювала серію навчальних курсів з практичних методів збереження сільського господарства.

Відповідно до Конвенції ООН по боротьбі з опустелюванням Україна взяла на себе зобов’язання досягти нейтрального рівня деградації ґрунтів до 2030 року. Починаючи з березня, у рамках проекту ФАО «Інтегроване управління природними ресурсами на деградованих ландшафтах у лісостеповій та степовій зонах України» заплановано провести 10 практичних курсів зі сталого управління природними ресурсами у лісостеповій та степовій зонах України для допомоги у досягнення нейтрального рівня деградації земель. Навчання фінансується Глобальним екологічним фондом та, серед іншого, має на меті сприяння державним органам у розвитку моніторингу довкілля.

Під час тренінгів, що проводитимуться у наступні 10 місяців, агрономи зможуть побачити на практиці, як виглядає деградована земля і яких результатів можна досягти, якщо покращити методи управління природними ресурсами. На демонстраційних ділянках загальною площею 7500 га, розміщених у різних природно-кліматичних зонах України, планується наочне відновлення продуктивності та сталості виробничих ландшафтів. Курси включатимуть популяризацію методів сталого ведення сільського господарства: мінімальна обробка ґрунту, постійний ґрунтовий покров рештками рослин і живими мульчами, сівозміна та біорізноманіття, відновлення захисних лісосмуг, тощо.

Координатор програми розвитку ФАО в Україні, Михаїл Малков вважає, що збереження та захист рільних земель від деградації та опустелювання є національним пріоритетом в Україні.

Довідково

Через побоювання, що “опустелювання і посуха є проблемами глобального масштабу в тому, що вони впливають на всі регіони світу”, 17 червня 1994 року міжнародна спільнота прийняла Конвенцію про боротьбу з опустелюванням (UNCCD) у Парижі.

Джерело