ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ПРОВЕДЕННЯ ДОБРОВІЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, А ТАКОЖ ВИБІРКОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (У РАЗІ ВИДАЧІ НЕГАТИВНОГО ВИСНОВКУ)

Головне управління Держгеокадастру у Херсонській області

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1. Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги вул. Університетська, 136-а, (каб. 9)

м. Херсон, 73036

2. Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги Понеділок – Четвер з 8-00 до 17-00.

П’ятниця з 08-00 до 15-45.

обідня перерва: з 12-00 до 12-45.

3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги Телефон: (0552) 31-30-03

е-mail: kherson@land.gov.ua

Web: http://khersonska.land.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України Закон України «Про державну експертизу землевпорядної документації»
5. Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р.                   № 974 «Про затвердження Порядку реєстрації об’єктів державної експертизи землевпорядної документації та типової форми її висновку»
6. Акти центральних органів виконавчої влади Методика проведення державної експертизи землевпорядної документації, затверджена наказом Держкомзему України від 03.12.2004 № 391, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.12.2004 за № 1618/10217
7. Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання адміністративної послуги Заява (для фізичних осіб) або клопотання (для юридичних осіб) про проведення державної експертизи
9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них Заява (для фізичних осіб) або клопотання (для юридичних осіб) про проведення державної експертизи

Оригінал об’єкту державної експертизи

Копія договору на складання документації

Кошторис на виконання проектно-вишукувальних робіт

Документ або інформація ( реквізити платежу) про оплату адміністративної послуги, що підтверджує сплату коштів за проведення державної експертизи

10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Подаються до головних управлінь Держгеокадастру в областях, місті Києві особисто заявником (уповноваженою особою заявника), надсилається поштою
11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Послуга платна

 

11.1 Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата Стаття 39 Закону України  «Про державну експертизу землевпорядної документації»Постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2011 року  № 835 «Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг»
11.2 Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу Розмір плати за проведення державної експертизи встановлюється в розмірі 3 відсотків від кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт відповідно до кошторису, що є додатком до договору на складання землевпорядної документації, але не може бути менше 20 гривень
11.3 Розрахунковий рахунок для внесення послуги Розрахунковий рахунок для внесення плати надається Головними управліннями Держгеокадастру у Херсонській області,  яке надає адміністративну послугу
12. Строк надання адміністративної послуги Строки проведення державної експертизи не можуть перевищувати 20 робочих днів від дня реєстрації об’єкта державної експертизи
13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги Невідповідності його вимогам законодавчих та інших нормативно-правових актів

Виявлення недостовірних даних

Про відмову в реєстрації об’єкта державної експертизи Головне управління Держгеокадастру у Херсонській області повідомляє протягом трьох днів у письмовій формі із зазначенням її причини

14. Результат надання адміністративної послуги Висновок державної експертизи землевпорядної документації або відмова у реєстрації об’єкта державної експертизи
15. Способи отримання відповіді (результату) Видається Головними управліннями Держгеокадастру у Херсонській області  заявнику (уповноваженій особі заявника), надсилається поштою на адресу, вказану заявником у заяві
16. Примітка