Головне управління Держгеокадастру у своїй діяльності дотримується принципів відкритості та прозорості.

Закон України «Про доступ до публічної інформації» передбачає порядок реалізації права громадянина на публічну інформацію та чіткі процедури її надання для органів влади.

Відповідно до Закону, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому він повинен містити:

1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

Подати запит на отримання публічної інформації можна декількома шляхами:

1) зателефонувати за номером (0552) 31 31 06 (сектор звернень громадян та доступу до публічної інформації);

2) скористатися формою запиту на інформацію, що доступна у розділі «Доступ до публічної інформації»;

3) надіслати поштою на адресу: Головне управління Держгеокадастру у Херсонській області, вул. Університетська, 136-а, м. Херсон, 73036;

4) надіслати на електронну адресу: kherson@land.gov.ua або zvg.kherson@land.gov.ua (з поміткою «Публічна інформація»);

5) подати запит особисто до сектору звернень громадян та доступу до публічної інформації (каб. 210).

Строки розгляду запитів встановлені статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

  1. Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
  2. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
  3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
  4. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.