Усі громадяни України мають право на безоплатне отримання земельної ділянки із земель державної та комунальної власності.

Передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених Земельним кодексом України, провадиться один раз по кожному виду використання, тобто кожен громадянин може одночасно отримати та приватизувати шість земельних ділянок з різним цільовим призначенням.

  1. Де можна отримати земельну ділянку?

Законодавством не обумовлена необхідність отримання земельної ділянки за місцем проживання. Тому громадянин має право отримати земельну ділянку в будь-якій області України.

  1. Розміри та цільове призначення земельних ділянок, що безоплатно передаються громадянам.

Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах:

а) для ведення фермерського господарства – у розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство;

б) для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 га;

в) для ведення садівництва – не більше 0,12 га;

г) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 га, в селищах – не більше 0,15 га, в містах – не більше 0,10 га;

ґ) для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 га;

д) для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 га.

  1. Органи, уповноважені надавати земельні ділянки у власність громадян

Громадянам, зацікавленим в одержанні безоплатно у власність або приватизації земельної ділянки необхідно звернутися з клопотанням (заявою) до уповноваженого органу, який передає зазначені земельні ділянки у власність, а саме:

  • якщо питання стосується земель комунальної власності, які розташовані в межах населених пунктів – до сільської, селищної, міської ради;
  • якщо питання стосується земель державної власності поза межами населених пунктів – до районної державної адміністрації;
  • якщо питання стосується земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності поза межами населених пунктів – до Головного управління Держгеокадастру в області.
  1. Вимоги до звернення до уповноваженого органу

Заява подається, якщо земельна ділянка перебуває у користуванні громадянина, в інших випадках подається клопотання.

До заяви додаються технічні матеріали та документи, що підтверджують розмір земельної ділянки.

У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри.

До клопотання додаються:

  • графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки,
  • погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб)
  • документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства).

ТРЕБА МАТИ НА УВАЗІ!

1) уповноваженим органам забороняється вимагати додаткові документи та матеріали;

2) рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян приймається у місячний строк на підставі технічних матеріалів та документів, що підтверджують розмір земельної ділянки;

3) клопотання також розглядається у місячний строк, на підставі чого уповноважений орган дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні.