Земельні відносини регулюються Конституцією України, Земельним кодексом України, а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

Право постійного користування земельною ділянкою – це право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності, без встановлення строку.

До 01.01.2002 року Земельний кодекс України передбачав, що Радами народних депутатів із земель, що перебувають у державній власності, надається земля у постійне користування, у тому числі, громадянам України для ведення селянського (фермерського) господарства, особистого підсобного господарства. Проте, з 01.01.2002 набрала чинності нова редакція Земельного кодексу, котра визначала вичерпний перелік осіб, які мають право отримати із земель державної та комунальної власності. Зі змісту частини другої статті 92 Земельного кодексу України вбачається, що передача земельної ділянки у постійне користування громадянам не передбачена.

Земельний кодекс України розмежовує поняття права власності та права користування земельною ділянкою. Права власників земельних ділянок закріплені у статті 90, а права землекористувачів – статтею 95 Земельного кодексу України. Власник земельної ділянки має право продавати або іншим шляхом відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину. Натомість, землекористувач позбавлений права розпоряджатися земельною ділянкою на свій розсуд.

Аналогічні правові норми закріплені статтями 317, 319, 373 Цивільного кодексу України.

За нормою частини 4 статті 25 Цивільного кодексу України цивільна правоздатність фізичної особи припиняється у момент її смерті.

Коло питань, пов’язаних із спадкуванням, врегульовано главою 84 Цивільного кодексу України. Відповідно до ст.1218 Цивільного кодексу України до складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.

Виходячи з вищевикладеного, за нормами цивільного законодавства успадкувати можливо те майно, яке на момент смерті спадкодавця належало йому на праві власності, а не на праві постійного користування. Разом з тим, право оренди успадкувати можна, якщо це передбачено самим договором оренди земельної ділянки.