ПОГОДЖЕННЯ РОБІТ ІЗ ЗНЕСЕННЯ І ПЕРЕЗАКЛАДЕННЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ ПУНКТІВ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ПОГОДЖЕННЯ РОБІТ ІЗ ЗНЕСЕННЯ І ПЕРЕЗАКЛАДЕННЯ

ГЕОДЕЗИЧНИХ ПУНКТІВ

(назва адміністративної послуги)

Головне управління Держгеокадастру у Херсонській області

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
1. Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги вул. Університетська, 136-а, (каб. 201)

м. Херсон, 73036

2. Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги Понеділок – Четвер з 8-00 до 17-00.

П’ятниця з 08-00 до 15-45.

обідня перерва: з 12-00 до 12-45.

3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги Телефон: (0552) 31-30-03

е-mail: kherson@land.gov.ua

Web: http://khersonska.land.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони України Стаття 22 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»
5. Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 р. № 836 «Про затвердження Порядку охорони геодезичних пунктів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2011 р. № 835 «Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг»

6. Акти центральних органів виконавчої влади
7. Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування
Умови отримання адміністративної послуги
8. Підстава для одержання адміністративної послуги Заява про погодження робіт із знесення і перезакладення геодезичних пунктів
9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них Заява про погодження робіт із знесення і перезакладення геодезичних пунктів.

У разі подання заяви представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Особисто заявником (уповноваженою особою заявника), надсилання поштою
11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
12. Строк надання адміністративної послуги Не може перевищувати 15 календарних днів з дня подання суб’єктом звернення заяви
13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги Належність геодезичних пунктів до геодезичної мережі Дуга Струве, що знаходяться на території України
14. Результат надання адміністративної послуги Погодження робіт із знесення і перезакладення геодезичних пунктів або відмова у погодженні
15. Способи отримання відповіді (результату) Особисто заявником (уповноваженою особою заявника), надсилання поштою на адресу, вказану у заяві
16. Примітка Погодження робіт із знесення і перезакладення геодезичних пунктів геодезичних мереж згущення