План заходів Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області з виконання Антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2019-2020 роки

 

з/п

Заходи
Терміни
Відповідальні за виконання
1
Розміщення на офіційному веб-сайті Головного управління у розділі «Запобігання та протидія корупції» Плану заходів.
Протягом трьох робочих днів після затвердження Плану заходів
Сектор запобігання та виявлення корупції, сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю
2
Контроль за дотриманням антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу працівниками Головного управління
Постійно
Керівництво Головного управління, керівники структурних підрозділів Головного управління
3
Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, передбачені у Головному управлінні відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», а також проведення заходів, передбачених Законом України «Про очищення влади»
Постійно
Сектор запобігання та виявлення корупції, Управління персоналом
4
Попередження осіб, які претендують на зайняття посад у Головному управлінні, про вимоги, спеціальні обмеження та заборони, встановлені законами України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу»
Постійно
Управління персоналом, сектор запобігання та виявлення корупції
5
Організація на постійній основі заходів з підвищення кваліфікації працівників Головного управління, з питань запобігання і виявлення корупції
Постійно
Управління персоналом
6
Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції»
Постійно
Сектор запобігання та виявлення корупції
7
Проведення організаційних заходів по підготовці до чергового етапу декларування
Грудень 2019 року, січень –березень 2020 року
Сектор запобігання та виявлення корупції
8
Проведення перевірки факту подання/неподання суб’єктами декларування Головного управління декларацій відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції»
Постійно
Сектор запобігання та виявлення корупції
9
Інформування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Головного управління
Невідкладно після виявлення
Сектор запобігання та виявлення корупції
10
Здійснення заходів з підвищення рівня інформованості працівників щодо обмежень, вимог та заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», змін в антикорупційному законодавстві, роз’яснень і методичних рекомендацій Національного агентства з питань запобігання корупції
Постійно
Сектор запобігання та виявлення корупції
11
Інформування сектор запобігання та виявлення корупції про факти правопорушень в структурних підрозділах Головного управління, шляхом надсилання повідомлень відповідно до вимог наказу Головного управління від 29.01.2018                      № 15/0/7-18 «Про оголошення наказу Держгеокадастру від 09.01.2018 № 4 «Про інформування щодо фактів правопорушень»
Не пізніше ніж протягом години робочого часу з моменту отримання повідомлення (інформації) затримання особи, тощо
Керівники структурних підрозділів Головного управління
12
Інформування Держгеокадастру про факти правопорушень у Головному управлінні відповідно до вимог наказу Держгеокадастру від 09.01.2018 № 4 «Про інформування щодо фактів правопорушень»
Не пізніше ніж протягом трьох годин робочого часу з моменту отримання повідомлення (інформації), затримання особи, тощо
Сектор запобігання та виявлення корупції
13
Ведення обліку працівників Головного управління,  притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та/або правопорушень, пов’язаних з корупцією
Постійно
Сектор запобігання та виявлення корупції
14
Проведення (при необхідності) службових розслідувань щодо осіб, визнаних винними у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, або невиконанні вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб та вжиття заходів щодо притягнення їх до дисциплінарної відповідальності відповідно до вимог законів України «Про запобігання корупції», «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950
Постійно
Сектор запобігання та виявлення корупції
15
Забезпечення умов для повідомлень працівниками Головного управління про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку, забезпечення конфіденційності інформації про цих осіб, а також неупередженого та своєчасного їх розгляду
Постійно
Сектор запобігання та виявлення корупції, сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю, сектор звернень громадян та доступу до публічної інформації
16
Забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при висвітленні діяльності Головного управління з питань запобігання та виявлення корупції шляхом розміщення організаційно-розпорядчих документів, а також звітної та статистичної інформації на сайті Головного управління
Не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття (затвердження)
Сектор запобігання та виявлення корупції, сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю, сектор звернень громадян та доступу до публічної інформації, керівники структурних підрозділів Головного управління