Нормативно-правова база у сфері контролю за використанням та охороною земель

Земельний кодекс України

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Кримінальний кодекс України

Закон України “Про державний контроль за використанням та охороною земель”

Закон України “Про охорону земель”

Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

Постанова КМУ “Про розміри та порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва” 

Постанова КМУ “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з використанням та охороною земель, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру”

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель”