Нормативно-правова база у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Закони України

Постанови Кабінету Міністрів України

Розпорядження Кабінету Міністрів України

Накази центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98)

Основні положення створення та оновлення топографічних карт масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1 000000

Основні положення створення топографічних планів масштабів 1:5000,  1:2000, 1 : 1000 та 1:500