За ініціативи начальника Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області Івана Галицького відбулася  зустріч з директорами державних підприємств Південна регіональна філія «УкрДАГП» та Херсонська регіональна філія ДП «Центру ДЗК».

В ході розмови йшлося про проблемні питання державних підприємств при наданні послуг з виконання землевпорядних робіт. На підприємствах працюють висококваліфіковані сертифіковані інженери-землевпорядники, які здатні якісно та швидко виконати роботу, у сфері із землевпорядкування. Всі землевпорядні роботи виконуються відповідно до вимог Земельного кодексу України та інших нормативно-правових актів. Діють оптимальні ціни на всі види робіт та послуг. З кожним роком удосконалюються технології топографо-геодезичного виробництва. Впроваджуються у виробництво нові високоефективні прилади і системи, що в свою чергу безумовно впливає на якість робіт, оперативність їх виконання і точність. На зустрічі висвітлено питання щодо налагодження співпраці державних підприємств з територіальними громадами Херсонської області, в частині послуг розроблення землевпорядної документації, проведення робіт з інвентаризації земель, топографо-геодезичних та картографічних робіт, виконання комплексу землевпорядних та землеоціночних робіт пов’язаних з підготовкою лотів з продажу прав оренди земельних ділянок на конкурентних засадах та інші послуги з оформлення (переоформлення) земель.

Обговорювалися також складнощі у роботі, викликані значною конкуренцією з боку приватних розробників на ринку надання послуг у сфері землевпорядкування. При цьому, висловлено занепокоєння щодо якості надання останніми таких послуг, та певні недоліки у їхній діяльності.

Одночасно з цим керівниками підприємств наголошено на неухильному дотримані норм законодавства у сфері оподаткування і висловлено сумнів щодо порядності приватних розробників у цьому питані.

Після зустрічі, з метою перевірки отриманої інформації, співробітниками Головного управління проведено аналіз діяльності приватних розробників і виявлено ряд порушень вимог положень нормативно правових актів, нормативно-технічних документів, стандартів, норм і правил у сфері землеустрою. Зокрема встановлено, що низький рівень якості надання послуг у сфері призвів до великої кількості рішень про відмови у внесені відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру. Як наслідок, виникла «хвиля» суспільної напруги, у вигляді скарг громадян – замовників документації із землеустрою. Справа в тому, що скарги на дії державних кадастрових реєстраторів щодо прийнятих рішень про відмови у реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі носять суб’єктивний характер. Так, за всіма такими випадками громадянам надаються роз’яснення, що причиною відмови у задоволені певної заяви є виключно порушення розробником вимог положень, що призводить до неможливості позитивного розгляду конкретної заяви. Зазначаємо, що всі без виключення рішення щодо відмови у внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру мають посилання на конкретну норму законодавства, вимоги якої недотримано або порушено розробником документації. Також дані рішення мають рекомендації щодо усунення виявлених недоліків, які адресовані саме розробнику документації, як відповідальній особі відповідно до положень Закону України «Про землеустрій». Однозначно з цим, при розгляді певних звернень громадян з цього приводу, виявлено такі випадки за  яких розробники свідомо «перекидають» відповідальність за свою неякісну роботу на державних кадастрових реєстраторів і радять замовникам скаржитися до державного органу.

За результатами проведеного аналізу встановлено низку систематичних та грубих порушень стандартів норм і правил у сфері землеустрою допущених розробниками документацій, у зв’язку з чим  Головним управлянням підготовлено відповідні листи до кваліфікаційної комісії Держгеокадастру з приводу позбавлення сертифікатів ряду інженерів-землевпорядників.

 Головне управління впевнене, що проведення вказаних заходів призведе до мінімізації неякісно розроблених документацій із землеустрою, що в свою чергу, знизить, або взагалі виключить, прийняття державними кадастровими реєстраторами негативних рішень, і як наслідок нормалізує ситуацію в суспільстві, в частині взаєморозуміння між громадою і органом державної влади при надання адміністративних послуг.