Зважаючи на численні запити, що надходять до Міжрегіонального управління у м. Херсоні з питань надання витягів з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Херсона, а також скарги власників (користувачів) земельних ділянок на збільшення плати за землю, пов’язану із вже затвердженою у 2018 році нормативною грошовою оцінкою земель, Головне управління Держгеокадастру у Херсонській області вважає за необхідне надати роз’яснення.

Статтею 18 Закону України «Про оцінку земель» визначено, що нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, незалежно від їх цільового призначення, проводиться не рідше ніж один раз на 5 – 7 років. Проводять нормативну грошову оцінку земельних ділянок юридичні особи, які є розробниками документації із землеустрою відповідно до Закону України «Про землеустрій».

Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються за заявою зацікавленої особи як витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки. Видається він відповідно до статті 23 Закону України «Про оцінку земель» органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, тобто, органами Держгеокадастру. Витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку земель м. Херсона видає Міжрегіональне управління у м. Херсоні та АРК Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області.

Технічна документація з нормативної грошової оцінки м. Херсона була розроблена Консалтинговим товариством НВФ «Нові технології» на замовлення Херсонської міської ради. Готова документація успішно пройшла державну землевпорядну експертизу в Держгеокадастрі України і була затверджена рішенням сесії міської ради від 05.06.2018 №1398.

Відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.11.2016 № 489, вартість одного квадратного метра земельної ділянки певного функціонального використання (Цн) визначається з урахуванням територіально-планувальних, інженерно-геологічних, історико-культурних, природно-ландшафтних, санітарно-гігієнічних та інженерно-інфраструктурних особливостей місця її розташування в межах економіко-планувальної зони за формулою:

Цн = Цнз × Кф × Км3

Цнз – середня для економіко-планувальної зони вартість одного квадратного метра земель, визначена Порядком та нормативною грошовою оцінкою міста Херсона.

Для обчислення Км3 враховуються локальні фактори, наведені в додатку 7 Порядку, при цьому добуток пофакторних оцінок не має бути нижчим за 0,50 і вищим за 1,50. Під час виготовлення документації з нормативної грошової оцінки, КТ НВФ «Нові технології» було вирахувано та відображено в додатку Ж5 до технічної документації локальні коефіцієнти Км3 для кожного оціночного кварталу м. Херсона. Слід звернути увагу на те, що технічною документацією з нормативної грошової оцінки м. Херсона не передбачено врахування локальних коефіцієнтів Км3 для кожної окремої земельної ділянки, проте застосовується добуток пофакторних оцінок для кожного оціночного кварталу.

Відповідно до Технічного завдання на розробку технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель м. Херсона, погодженого НВФ «Нові технології» та затвердженого Херсонською міською радою 3 травня 2017 року, НВФ «Нові технології» мала у своєму розпорядженні усі вихідні дані (схеми інженерних мереж, матеріали генерального плану, інформацію щодо основних фондів інфраструктури, тощо), що використовуються для розрахунку локальних коефіцієнтів нормативної грошової оцінки.

Коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки (Кф), встановлюється на підставі Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1011/18306.

Міжрегіональне управління у м. Херсоні та АРК Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області не є суб’єктом проведення та розрахунку нормативної грошової оцінки. Управління має право враховувати тільки ті коефіцієнти, які розраховані в затвердженій міською радою технічній документації, враховуючи при цьому оціночний квартал та зону, в яких розташована земельна ділянка та її цільове призначення згідно з даними Державного земельного кадастру. Жодних підстав для застосування будь-яких інших коефіцієнтів, не передбачених технічною документацією з нормативної грошової оцінки, фахівці Управління не мають.

Згідно з Порядком проведення нормативної грошової оцінки земель для земельних ділянок, інформація про які не внесена до відомостей Державного земельного кадастру та у разі, якщо у відомостях Державного земельного кадастру відсутній код Класифікації видів цільового призначення земель для земельної ділянки, коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки (Кф), застосовується із значенням 3,0.

Враховуючи зазначене, рекомендуємо власникам та користувачам земельних ділянок актуалізувати інформацію у Державному земельному кадастрі та, у разі необхідності, зареєструвати свою ділянку.

Вкотре акцентуємо увагу землекористувачів та землевласників на тому, що витяги, які надають фахівці Міжрегіонального управління у м. Херсоні та АРК, готуються виключно на підставі технічної документації, розробленої НВФ «Нові технології» на замовлення Херсонської міської ради, погодженої та затвердженої у встановленому законодавством порядку.