Відповідно до ст. 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр» державна реєстрація земельної ділянки здійснюється під час її формування шляхом відкриття Поземельної книги на таку ділянку.

Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється за місцем її розташування відповідним державним кадастровим реєстратором органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

На підтвердження державної реєстрації земельної ділянки заявнику безоплатно надається витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Витяг містить усі відомості про земельну ділянку, внесені до Поземельної книги. Складовою частиною витягу є кадастровий план земельної ділянки.

Під час державної реєстрації земельної ділянки їй присвоюється кадастровий номер.

У пункті 110 постанови КМУ від 17.10.2012 р. № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру» зазначено, що для державної реєстрації земельної ділянки державному кадастровому реєстратору, який здійснює таку реєстрацію, подаються:

1) заява про державну реєстрацію земельної ділянки за формою згідно з додатком 22;

2) оригінал погодженої відповідно до законодавства документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки (разом з позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації у разі, коли така документація підлягає обов’язковій державній експертизі землевпорядної документації);

3) електронний документ.

Додатково повідомляємо, що з 01.01.2015 року відповідно до Переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 №523-р, для отримання відомостей з Державного земельного кадастру необхідно звернутися до ЦНАП або отримати послугу в режимі он-лайн.

Відповідно до частини восьмої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги» суб’єктам надання адміністративних послуг забороняється приймати заяви, видавати суб’єктам звернень оформлені результати надання адміністративних послуг (у тому числі рішень про відмову в наданні адміністративних послуг), якщо такі послуги надаються через центри надання адміністративних послуг, крім випадків подання заяв через Єдиний державний портал адміністративних послуг.