Земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, на які Головне управління Держгеокадастру у Херсонській області (Організатор земельних торгів) планує укласти з Виконавцями торгів договори про підготовку лотів до проведення земельних торгів

 1. Мета проведення робіт: підготовка лотів до проведення земельних торгів з продажу прав оренди на 17 земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності орієнтовною загальною площею 340,9581 га за межами населених пунктів на територіях Білозерського (5), Бериславського (2), Генічеського (2), Голопристанського (1) та Олешківського (7) районів Херсонської області.

2. Дані про земельні ділянки: 17 земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності орієнтовною загальною площею 340,9581 га за межами населених пунктів на територіях Білозерського (5), Бериславського (2), Генічеського (2), Голопристанського (1) та Олешківського (7) районів Херсонської області, права оренди на які виставляються на земельні торги у формі аукціону для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ – 01.01), для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 01.02), для городництва (код КВЦПЗ – 01.07) та для сінокосіння і випасання худоби (код КВЦПЗ – 01.08).

3. Умови договорів про підготовку лотів до проведення земельних торгів, що пропонується укласти:

Підготовка лотів до проведення земельних торгів з продажу прав оренди на зазначені вище земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності здійснюється Виконавцем торгів без витрачання бюджетних коштів, за власний рахунок, з наступним відшкодуванням витрат на підготовку лотів переможцем земельних торгів за лотом, відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 136 Земельного кодексу України.

У процесі підготовки лотів до проведення земельних торгів Виконавець забезпечує:

1) виготовлення і погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (за необхідності, для несформованих земельних ділянок без визначеного кадастрового номера);

2) здійснення державної реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі (за необхідності, для несформованих земельних ділянок без визначеного кадастрового номера) та отримання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

3) виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки і отримання висновку державної землевпорядної експертизи на цю документацію;

4) подання технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки на затвердження до відповідної районної ради;

5) отримання витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки після затвердження документації відповідною районною радою

6) підготовку кадастрового плану земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів, а також з описом суміжних землеволодінь (землекористувань) – для сформованих земельних ділянок з визначеним кадастровим номером.

7) виготовлення агрохімічного паспорта земельної ділянки.

Витрати, здійснені виконавцем земельних торгів на підготовку лота до проведення земельних торгів, відшкодовуються переможцем земельних торгів за лотом у строк не пізніше трьох банківських днів з дня укладення договору оренди відповідної земельної ділянки за результатами земельних торгів відповідно до частини 31 статті 137 Земельного кодексу України.

Витрати на організацію і проведення земельних торгів, у тому числі виплата винагороди виконавцю земельних торгів, здійснюються без витрачання бюджетних коштів і відшкодовуються переможцем земельних торгів за лотом.

 4. Форма подання письмових цінових пропозицій щодо вартості підготовки лотів до проведення земельних торгів:

Цінові пропозиції щодо вартості підготовки зазначених лотів до проведення земельних торгів необхідно подавати за формою згідно з додатком 1:

Цінові пропозиції подаються В ОДНОМУ ЗАПЕЧАТАНОМУ КОНВЕРТІ, на якому, крім поштових реквізитів робиться відмітка:

«Цінові пропозиції щодо вартості підготовки лотів до проведення земельних торгів з продажу прав оренди на 17 земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності орієнтовною загальною площею 340,9581 га за межами населених пунктів на територіях Білозерського (5), Бериславського (2), Генічеського (2), Голопристанського (1) та Олешківського (7) районів Херсонської області, права оренди на які виставляються на земельні торги у формі аукціону для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ – 01.01), для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 01.02), для городництва (код КВЦПЗ – 01.07) та для сінокосіння і випасання худоби (код КВЦПЗ – 01.08)».

В одному запечатаному конверті мають міститися:

– цінові пропозиції щодо вартості підготовки лотів до проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 1;

– інформація про виконавця торгів за формою згідно з додатком 2.

5. Строк подання цінових пропозицій:до 08 вересня 2017 року (включно).

6. Поштова адреса, за якою подаються цінові пропозиції:73036, Херсонська область, м. Херсон, вул. Університетська, 136-а.

7. Порядок розгляду цінових пропозицій: надані виконавцями торгів цінові пропозиції щодо вартості підготовки лотів до проведення земельних торгів будуть розглянуті комісією Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області з розгляду цінових пропозицій виконавців земельних торгів щодо вартості підготовки лотів до проведення земельних торгів (діл – Комісія) 11 вересня 2017 року о 10.00 год. у приміщенні Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області за адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 136-а, каб. 306. Контактна особа – Лебедєва Дарія Вікторівна, телефон для довідок – (0552) 31 31 05.

За результатами аналізу наданих цінових пропозицій Комісією будуть надані рекомендації Організатору земельних торгів щодо укладання з виконавцем торгів договорів про підготовку лотів до проведення земельних торгів відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 136 Земельного кодексу України.