Законом України від 20.09.2016 № 1533-VIII «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо правової долі земельних ділянок, власники яких померли», законом вносяться зміни до 7 законодавчих актів України, в тому числі до Земельного кодексу України, законів України «Про оренду землі» та «Про Державний земельний кадастр», якими, зокрема пропонується надати право на отримання у комунальну власність нерухомого майна, що перебуває у складі відумерлої спадщини.

–   У разi якщо на об’єктi нерухомого майна на момент вiдкриття спадщини знаходиться рухоме майно, що входить до складу спадщини, таке рухоме майно переходить у власнiсть територiальної громади, якiй передано нерухоме майно.

Заява про визнання спадщини вiдумерлою може також бути подана кредитором спадкодавця, а якщо до складу спадщини входять земельнi дiлянки сiльськогосподарського призначення — власниками або користувачами сумiжних земельних дiлянок. У такому разi суд залучає до розгляду справи органи мiсцевого самоврядування за мiсцем вiдкриття спадщини та/або за мiсцезнаходженням нерухомого майна, що входить до складу спадщини.

Особи, якi мають право або зобов’язанi подавати заяву про визнання спадщини вiдумерлою, мають право на одержання iнформацiї з Спадкового реєстру про заведену спадкову справу та видане свiдоцтво про право на спадщину.

Особливості державної реєстрації права оренди земельної ділянки, що входить до складу спадщини та перебуває в управлінні органу місцевого самоврядування:

Рішення органу місцевого самоврядування про передачу в оренду земельної ділянки, що входить до складу спадщини та перебуває в управлінні органу місцевого самоврядування, може прийматися і у разі відсутності державної реєстрації права власності територіальної громади на таку земельну ділянку в Державному реєстрі прав.

Державна реєстрація права оренди земельної ділянки, що входить до складу спадщини та передана в управління, проводиться у спеціальному розділі Державного реєстру прав без державної реєстрації права власності за особою, яка управляє спадщиною, крім випадків, коли право власності на таку земельну ділянку вже зареєстровано у Державному реєстрі прав.

Під час державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку за спадкоємцем або територіальною громадою записи про обтяження переносяться до відповідної частини відкритого розділу Державного реєстру прав”.

Таким чином, законодавчі акти передбачають порядок переходу нерухомого майна у комунальну власність до територіальних громад, та порядок державної реєстрації права власності за територіальними громадами. Також зазначено порядок державної реєстрації права оренди земельної ділянки, що входить до складу спадщини та передана в управління.