Запобігання та протидія корупції

План заходів Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області з виконання Антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2019-2020 роки, затверджений наказом Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області від 08.05.2019 № 92

План роботи сектору запобігання та виявлення корупції Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області з питань запобігання та виявлення корупції на 2019 рік (Завантажити в  PDF)

Порядок організації роботи з повідомленнями, внесеними викривачами, про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» працівниками Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області

Поширені запитання, які виникають під час роботи з ЄДРДО

План заходів Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області з виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік (зі змінами)

План заходів Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області з виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік

Про дотримання антикорупційного законодавства щодо обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»

Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані

СПІВПРАЦЯ З ВИКРИВАЧАМИ КОРУПЦІЇ

Наказ Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області “Про взаємодію сектору запобігання та виявлення корупції з Управлінням персоналом Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області, з метою обліку суб’єктів декларування, у яких виник обов’язок подати декларації відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції”

26 квітня 2015 року набрав чинності Закон України від 14 жовтня 2014 року «Про запобігання корупції», Закон України від 07 квітня 2011 року «Про засади запобігання і протидії корупції» втратив чинність, крім положень щодо фінансового контролю.

Перелік основних нормативно-правових актів антикорупційного законодавства

Заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення

Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції

Перелік міжнародних та національних нормативних актів у сфері запобігання та протидії корупції

Міжнародні акти:

  • Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_c16 (українською),

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf (англійською);

  • Цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_102 (українською),

http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/174.htm (англійською);

  • Кримінальна конвенцію Ради Європи про боротьбу з корупцією

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_101 (українською),

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/173.htm (англійською);

  • Додатковий протокол до Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_172 (українською),

http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/191.htm

(англійською).

Національне законодавство України:

  • Закон України “Про запобігання корупції

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18;

  • Кримінальний кодекс України

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14;

  • Кодекс України про адміністративні правопорушення

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10;

  • Закон України “Про Національне антикорупційне бюро України

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1698-18;

  • Кримінальний процесуальний кодекс України

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17;

  • Закон України “Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1699-18.

Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 11 серпня 2016 року № 3 затверджено роз’яснення окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю.

Дане Роз’яснення розміщено на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції www.nazk.gov.ua.

Відповідальність за завідомо недостовірні відомості у декларації передбачено адміністративний штраф та кримінальна відповідальність.

Національним агенством з питань запобігання корупції затверджено Методичні рекомендацій з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб, розроблені спільно з єкспертами Програми розвитку ООН в Україні.

Вакансії Держгеокадастру - твоя можливість змінити країну! Детальніше
Hello. Add your message here.