Інформаційний бюлетень науково-технічної ради Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області

 ЗАТВЕРДЖЕНО:

                       Науково-технічною радою

Головного управління Держгеокадастру

                         у Херсонській області

                       від «16» червня 2016 року

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ № 3

 

Питання 1:

       У І півріччі 2016 року Головним управлінням Держгеокадастру у Херсонській області на земельні торги у формі аукціону були виставлені окремими лотами права оренди на 17 земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 1 048, 4686 га. Стартовий розмір річної орендної плати за користування цими ділянками був встановлений на рівні 7% від їх нормативної грошової оцінки і склав загалом 2 127 853,95 грн. Жоден із вказаних 17 лотів не реалізовано, оскільки торги не відбулись у зв’язку з відсутністю учасників аукціону.

На підставі вищевикладеного, враховуючи результати земельних торгів з продажу прав оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, проведених у 2015 році і І півріччі 2016 року, численні звернення та клопотання органів місцевого самоврядування, з метою врахування інтересів громадськості та підвищення результативності показників проведення земельних торгів, вважаємо за доцільне рекомендувати встановити стартовий розмір річної орендної плати за користування ділянками цієї категорії на рівні – 4% від їх нормативної грошової оцінки?

  Відповідь 1:

  1. 1. Земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис), у тому числі з розташованими на них об’єктами нерухомого майна державної або комунальної власності відповідно до вимог ст.134 Земельного кодексу України підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах), крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті.

Відповідно до частини 4 статті 122 Земельного кодексу України Головне управління Держгеокадастру у Херсонській області наділено повноваженнями щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності на території області та встановлення в процесі врегулювання договірних відносин розміру орендної плати в межах визначених законодавством України.

За результатами земельних торгів, проведених у 2015 році, реалізована лише половина із підготовлених до продажу лотів, при тому, що стартовий розмір річної орендної плати за користування ділянками був встановлений на мінімальному рівні – 3% від їх нормативної грошової оцінки (підготовлено до продажу на торгах 41 лот загальною площею 2 643,8541 га, з них реалізовано на торгах права оренди на 22 земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 1 384,5664 га).

З метою підвищення рівня конкурентоспроможності, яка є визначальним критерієм ефективності в процесі розвитку обігу ринку земель, суб’єкти господарювання та органи державної влади зобов’язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

Важливою складовою формування та функціонування ринку земель у частині продажу земельних ділянок та прав на них є надходження до Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Формування ринку земель з врахуванням вищезазначених аспектів створює умови для активізації земельних торгів та переходу на вищий щабель в сфері земельних відносин.

На підставі вищевикладеного, враховуючи результати земельних торгів з продажу прав оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, проведених у 2015 році і І кварталі 2016 року, численні звернення та клопотання органів місцевого самоврядування, з метою врахування інтересів громадськості та підвищення результативності показників проведення земельних торгів, вважаємо за доцільне рекомендувати встановити стартовий розмір річної орендної плати за користування ділянками, які підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах, цієї категорії на рівні – 4% від їх нормативної грошової оцінки.

.Зміст інформаційного бюлетеня носить рекомендаційний характер

Затверджено

  науково-технічною радою

Головного управління  Держгеокадастру

                         у Херсонській області

                       від «20» квітня 2016 року

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ № 2

 

Питання 1:

  1. 1. Які відсоткові ставки рекомендується застосовувати при пролонгації договорів оренди та перегляді інших істотних умов договорів за використання земель сільськогосподарського призначення державної власності на рівні не нижче – 4% від нормативної грошової оцінки землі та на рівні не нижче – 8 % від нормативної грошової оцінки землі?

  Відповідь 1:

  1. 1.   Відповідно до листа Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру №22-28-0.12-3543/2-16 від 01.03.2016, враховуючи особливості ведення землеробства на території Херсонської області, рекомендовано під час передачі в оренду богарних, малопродуктивних земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності встановлювати розмір орендної плати не нижче 4 % від нормативно грошової оцінки, для решти земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності рекомендовано застосувати розмір орендної плати не нижче 8 % від нормативно грошової оцінки землі.

Керуючись пунктом 288.5 статті 288 Податкового кодексу України,згідно викладених пропозицій членів науково-технічної ради рекомендовано застосовувати наступні розміри ставок орендної плати:

 

Розмір орендної плати за землю , шо становить 4% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки
Розмір орендної плати за землю, шо становить 8% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки
Рілля богарна
Рілля зрошення
Пасовища
Під багаторічними насадженнями
Під господарськими шляхами і прогонами
Поліпшені пасовища
Інші((піски,солончаки,чагарники,яри)
Землі тимчасової консервації
Для дослідних і навчальних цілей
Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства
Землі, які перебувають у стадії меліоративного будівництва та відновлення родючості
Полезахисні лісосмуги
Під господарськими будівлями і дворами, інші забудовані землі

  Питання 2:

     Яким джерелом (щодо чисельності населення населеного пункту) користуватись при визначенні зони впливу населених пунктів та визначенні коефіцієнту, який враховує ступінь містобудівної цінності територій у зоні впливу населених пунктів, при розрахунку нормативної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення ?

 

Відповідь 2:

       Відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель  несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) від 22.08.2013 №508 при визначенні коефіцієнтів, які враховують ступінь містобудівної цінності територій в зоні впливу населених пунктів (Кпт) та ширини зони населених пунктів (Д) використовуються дані по чисельності населених пунктів.

З метою єдиного порядку при розрахунку нормативної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення при визначенні коефіцієнтів, які враховують ступінь містобудівної цінності територій в зоні впливу населених пунктів (Кпт) та ширини зони населених пунктів (Д) чисельність населення населених пунктів необхідно приймати за офіційними даними Державної служби статистики (http://www.ukrstat.gov.ua/).

 

  • При розрахунку нормативної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення враховується чисельність   населення   за даними Головного управління статистики у Херсонській області.

 

Питання 3:

 

Різне. Роз’яснення та застосування норм Закону України від 18.02.2016                 № 1012-VIII «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів».

Відповідь 3:

         Головне управління Держгеокадастру у Херсонській області інформує, що 02.04.2016 року в офіційному друкованому видані «Голос України» № 60 (6314) опубліковано Закон України від 18.02.2016 № 1012-VIII «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів» (далі – Закон), який набрав чинності 03.04.2016 року.

Законом внесені суттєві зміни до статті 134 Земельного кодексу України                         (далі – Кодекс), а саме зменшено перелік випадків, коли земельні ділянки державної та комунальної власності або права на них не підлягають продажу на конкурентних засадах.

Згідно Закону з частини 2 статті 134 Кодексу виключені абзаци шостий, чотирнадцятий, сімнадцятий, вісімнадцятий, двадцятий, двадцять перший, двадцять третій та двадцять шостий.

Необхідно зазначити, що абзац шістнадцятий статті 134 Кодексу викладений в наступній редакції «передачі громадянам земельних ділянок для сінокосіння і випасання худоби, для городництва», в частині 3 статті 134 Кодексу визначено, що земельні торги   не проводяться при наданні (передачі) земельних ділянок громадянам у випадках, передбачених статтями 34, 36 та 121 цього Кодексу.

Зважаючи на зазначене, передача в користування( в оренду) земельних ділянок для ведення фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів, в разі відсутності об’єкту нерухомого майна, відбувається лише за результатами проведення земельних торгів, а безоплатна передача у власність зазначених категорій в порядку визначеному статтями 118 та 121 Кодексу.

Разом з тим, згідно змін внесених до частини 3 статті 134 Кодексу земельні торги не проводяться також при безоплатній передачі земельних ділянок особам, статус учасника бойових дій яким надано відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Важливі зміни внесені до частини 5 статті 135 Кодексу, змінено порядок фінансування проведення земельних торгів: «земельні торги проводяться відповідно до договору між організатором земельних торгів та їх виконавцем. Фінансування організації та проведення земельних торгів здійснюється організатором земельних торгів або їх виконавцем відповідно до договору, укладеного між ними, у тому числі за рахунок реєстраційних внесків учасників земельних торгів».

Витрати (видатки), здійснені організатором або виконавцем земельних торгів на їх проведення, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів.

Згідно змін, внесених до частини 5 статті 136 Кодексу фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів здійснюється організатором земельних торгів або їх виконавцем відповідно до договору між ними.

Витрати, здійснені організатором земельних торгів або їх виконавцем на підготовку лотів до проведення земельних торгів, відшкодовуються переможцем земельних торгів за кожним лотом.

Відповідно до змін, внесених у частину 31 статті 137 Кодексу «Ціна продажу земельної ділянки, плата за користування земельною ділянкою, право користування якою набуто на торгах, а також сума витрат, здійснених організатором або виконавцем земельних торгів на підготовку лота до продажу, організацію та проведення земельних торгів, підлягають сплаті переможцем земельних торгів не пізніше трьох банківських днів з дня укладення відповідного договору»

В прикінцевих та Перехідних положеннях Закону встановлено, що фізичні та юридичні особи, які до дня набрання чинності цим Законом одержали в установленому порядку дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок або технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність або користування земельних ділянок державної та комунальної власності, мають право на отримання таких земельних ділянок без проведення земельних торгів у випадках, визначених положеннями частини другої статті 134 Земельного кодексу України, що виключаються цим Законом.

1) Конкурси по відбору виконавців земельних торгів, призначені на 05.05.2016 і 06.05.2016, провести відповідно до Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 25.09.2012 № 579, оскільки оголошення про їх проведення були опубліковані на офіційному веб-сайті Держгеокадастру до набрання чинності Законом України від 18.02.2016           № 1012-VIII «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів» (до 03.04.2016).

2) У подальшому укладати з виконавцями торгів договори про підготовку лотів до продажу на підставі наданих ними письмових пропозицій щодо вартості підготовки лотів до продажу, тобто без відбору виконавців торгів на конкурентних засадах, оскільки на сьогоднішній день при підготовці лотів до продажу на земельних торгах прав оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності бюджетні кошти не використовуються (підготовка лотів здійснюється виключно за кошти виконавців торгів).

 

Зміст інформаційного бюлетеня носить рекомендаційний характер

Затверджено
науково-технічною радою
Головного управління Держгеокадастру
у Херсонській області
від «21» жовтня 2015 року

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ № 1

Питання 1:
1. Чи мають право фізичні особи підприємці виконувати роботи з нормативної грошової оцінки земельних ділянок?

Відповідь 1:
Відповідно статті 7 Закону України «Про оцінку земель», розробниками технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок є особи, які згідно із Законом України «Про землеустрій» мають право на здійснення діяльності у сфері землеустрою.
Згідно зі статті 26 Закону України «Про землеустрій» розробниками документації є: – юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою; – фізичні особи – підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.
Відповідно до форми кваліфікаційного сертифікату, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28.11.2012р. №738, кваліфікаційний сертифікат підтверджує відповідність інженера-землевпорядника кваліфікаційним характеристикам та його спроможність самостійно складати окремі види документації із землеустрою та документації з оцінки земель (крім експертної грошової оцінки земельних ділянок). Проте, статтею 18 Закону України «Про оцінку земель» чітко визначено, що нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться
юридичними особами, які є розробниками документації із землеустрою
відповідно до Закону України “Про землеустрій”.
Відповідно до вимог п.2 ст.8 закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» у разі скасування ліцензування виду господарської діяльності орган ліцензування втрачає повноваження органу ліцензування, а ліцензії, видані на здійснення цього виду діяльності, вважаються недійсними.
Підсумовуючи вищенаведене можна зазначити, що наведені закони мають суперечливу інформацію щодо осіб, які мають право виконувати роботи з нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
Враховуючи зазначене, при вирішенні даного питання, вважаємо за необхідне керуватись статтею 18 Закону України «Про оцінку земель», тобто право на розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок та їх здачу для отримання витягу є виключно у юридичних осіб.

Питання 2:

Відповідно до пункту «г» статті 55 закону України Про землеустрій» технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) включає довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території). Яка повинна бути форма та зміст вказаної довідки?

Відповідь 2:
Відомості довідки, що містять узагальнену інформацію про землі (території) до моменту введення в дію функціоналу програмного забезпечення Державного земельного кадастру, але не пізніше 01.01.2016, видавати у вигляді довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями, яка є складовою проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

Питання 3:
Про підвищення розміру орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення з 3% до 5-6% від нормативної грошової оцінки землі.

Відповідь 3:

Згідно пункту 288.5 статті 288 Податкового кодексу України розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди земельної ділянки державної власності, але річна сума платежу не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки та в свою чергу не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки ( далі – НГО).
З метою наповнення місцевих бюджетів, при передачі в оренду земельних ділянок державної власності сільськогосподарського призначення для ведення фермерського господарства, городництва та іншого сільськогосподарського використання фізичним та юридичним особам на без конкурентних засадах, в процесі переукладання, внесення змін до договорів оренди та їх пролонгації, встановити ставку орендної плати на рівні – 3% від НГО з 01.04.2014 по 31.10.2015 та на рівні – 5% від НГО починаючи з 1листопада 2015 року.
Якщо право на земельну ділянку набувається на умовах аукціону (земельних торгів) стартовою ставкою залишається 3% від нормативної грошової оцінки землі.
Зміст інформаційного бюлетеня носить рекомендаційний характер