Відповідно до частини другої статті 209 Земельного кодексу України кошти, що надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, використовуються на освоєння земель для сільськогосподарських та лісогосподарських потреб поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки. Використання цих коштів на інші цілі не допускається.

Орієнтовний перелік робіт, які можуть виконуватися за ці кошти:

            1) Освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб:

засипка та виположування ярів, балок, освоєння кам’янистих місць, ціллиних земель, перелогів, земель, що вивільняються з – під господарських дворів, силових земель, солонців, солончаків та інших не продуктивних земель;

комплекс робіт із створення лісових культур, лісових розсадників, плантацій (обробіток ґрунту, внесення добрив, висівання, садіння, доповнення лісових культур, проведення агротехнічних та лісівничих доглядів за лісовими культурами).

            2) Поліпшення земель для сільськогосподарських та  лісогосподарських потреб:

поліпшення малопродуктивних угідь шляхом нанесення родючого шару ґрунту, культивування сидеральних культур;

докорінне та поверхневе поліпшення сіножатей та пасовищ;

безполицевий обробіток ґрунту, землювання щілювання ріллі, сіножатей, пасовищ, глибоке розпушування запливаючих ґрунтів;

внесення мікробіологічних препаратів, регуляторів росту рослин, мікродобрив, торфу та торфокомпостів, сапропелю, озерних та річкових мулів, проведення хімічної меліорації ґрунтів (вапнування, гіпсування) та інших заходів зі збереження та підвищення родючості ґрунтів;

розкорчовка списаних багаторічних насаджень.

            3) Охорона земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою:

захист земель від ерозії, селів, підтоплення, затоплення, заболочування, вторинного засолення, переосушення, ущільнення, забруднення відходами виробництва, хімічними, радіоактивними речовинами та від інших несприятливих природних і техногенних процесів;

будівництво (реконструкція) протиерозійних, гідротехнічних, проти карстових, протипаводкових і протизсувних споруд (вали, вали-канави, вали-тераси, вали-дороги, берегоукріплення, терасування схилів, водоскидні споруди, протиерозійні ставки (накопичувачі твердого стоку), меліоративних систем (зрошувальні та осушувальні);

проведення агролісомеліоративних заходів по ярах, балках та інших ерозійно небезпечних землях;

проведення топографо-геодезичних, геоботанічних, ґрунтових та інших остежень і розвідок стану земель і ґрунтів;

збереження природних водно-болотних угідь;

створення нових і реконструкція існуючих захисних лісових насаджень на еродованих землях, вздовж водних об’єктів та полезахисних смуг;

консервація деградованих, малопродуктивних та техногенно забруднених земель;

рекультивація порушених земель, території полігонів твердих побутових відходів, використання родючого шару ґрунту під час проведення робіт, пов’язаних із порушенням земель;

реалізація заходів щодо охорони земель навколо об’єктів поводження з відходами, що використовуються для їх збирання, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення відходів;

впровадження ґрунтозахисної системи землеробства з контурно-меліоративною організацією території.

           4) Нормативна грошова оцінка:

технічна документація з нормативної грошової оцінки земель у межах населених пунктів;

технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, розташованих за межами населених пунктів;

технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

           5) Інвентаризація земель:

технічна документація із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель.