19 листопада 2015 року у газети „Прямо в руки” опубліковано оголошення про те, що Головне управління Держгеокадастру у Херсонській області оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
1) завідувача сектору державного геодезичного нагляду;
2) головного спеціаліста відділу з питань розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності Управління державного земельного кадастру.
Основні вимоги до кандидатів: громадянство України, вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, спеціаліст, за спеціальностями у галузях знань «Геодезія та землеустрій»/«Економіка та підприємництво»/ «Право».
Для претендентів на посаду завідувача сектору стаж роботи за фахом на державній службі на посадах головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років; – на посаду головного спеціаліста стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років.
До заяви про участь у конкурсі додаються такі документи:
– особова картка (форма П-2 ДС);
– дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
– копія документа про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
– декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік;
– копія документа, який посвідчує особу;
– копія військового квитка.
Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо)
Звертаємо увагу, що протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу кандидат надає письмову згоду (заяву) на проведення спеціальної перевірки та медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою; 73036 м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 136-а, каб.307. Контактний телефон для додаткової інформації (щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці тощо) (0552) 31 31 05.