25 червня 2015 року у газеті «Прямо в руки» № 26 Головне управління Держгеокадастру у Херсонській області оголосило  конкурс на заміщення  вакантних посад:

1) завідувача сектору інформаційних технологій та захисту інформації;

2) завідувача сектору внутрішнього аудиту;

3) завідувача сектору державного геодезичного нагляду;

4) головного спеціаліста відділу кадрової політики;

5) головного спеціаліста сектору взаємодії зі ЗМІ та громадськістю;

6) головного спеціаліста сектору державного геодезичного нагляду;

7)головного спеціаліста сектору інформаційних технологій та захисту інформації;

8) головного спеціаліст сектору запобігання та виявлення корупції;

9) провідного спеціаліста відділу охорони земель Управління землеустрою та охорони земель.

Основні вимоги до кандидатів: громадянство України, вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, спеціаліст, для провідного спеціаліста – бакалавр; за спеціальностями у галузях знань «Геодезія та землеустрій»/«Економіка та підприємництво»/«Право»/ «Журналістика та інформація»/ «Інформаційна безпека» / «Інформатика та обчислювальна техніка» / загальна для відповідних посад

Для претендентів на посади завідувачів секторів стаж роботи за фахом на державній службі на посадах головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та  функцій.

Для претендентів на посади головних (провідних) спеціалістів стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста (спеціаліста I або II категорій) не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 (2) років за необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

До заяви про участь у конкурсі додаються такі документи:

особова картка (форма П-2 ДС);

дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

копія документа про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік;

копія документа, який посвідчує особу;

копія військового квитка.

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо)

Звертаємо увагу, що протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу кандидат надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки та медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою;  73036  м. Херсон,  вул. 40 років Жовтня,  136-а, каб.307. Контактний телефон для додаткової інформації (щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці тощо) (0552) 31 31 05.