Пропонуємо до ознайомлення огляд новин земельного законодавства, підготований Асоціацією “Земельна спілка України”
•20.10.2015
Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 786 «Деякі питання надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно».
Постановою встановлено, що до запровадження ідентифікації фізичних та юридичних осіб з метою отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в електронному вигляді з використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб – платників податків або з використанням електронної системи ідентифікації “Bank ID”, що використовує базу клієнтських даних банків, ідентифікація таких осіб здійснюється шляхом їх реєстрації на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції з обов’язковим зазначенням відомостей про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта громадянина України.
У разі коли користувачем є фізична особа, яка діє в інтересах юридичної особи, додатково зазначаються відомості про повне найменування відповідної юридичної особи, її ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ.
Набрання чинності 06.10.2015.
•20.10.2015
Наказом затверджені зміни до Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2011 року № 3306/5.
Набрання чинності 01.01.2016.
•20.10.2015
Доопрацьований проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо делегування повноважень органам місцевого самоврядування з розпорядження землями державної власності і посилення державного контролю за використанням та охороною земель».
Розробник Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру України.
Проект можна побачити за цим посиланням.
Оприлюднено 20.10.2015.