1) 24.07.2015 опубліковано та набув чинності Закон України від 30.06.2015 № 557-VIII «Про внесення зміни до статті 288 Податкового кодексу України щодо граничного розміру орендної плати», де встановлено, що розмір орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності може бути більшим 12% нормативної грошової оцінки, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах. Закон прийнято з метою відновлення норми у Податковому кодексі України, яка передбачала, що розмір орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності може бути більшим 12% нормативної грошової оцінки, якщо орендаря визначено на земельних торгах, що дозволить збільшити дохідну частину місцевих бюджетів.
2) Верховна Рада прийняла Закон № 512-VIII від 04.06.2015 «Про внесення змін до статті 282 Митного кодексу України». За відповідний законопроект №2659 проголосували 258 депутатів при 226 мінімально необхідних.
Як наголошується в пояснювальній записці, цей закон звільняє від обкладення митом об`єкти культурної та історичної спадщини, що передаються в дар Україні з-за кордону.
Так, закон вносить зміни в пункт 9 частини першої статті 282 Митного кодексу України, відповідно до яких при ввезенні на митну територію України або вивезенні за її межі від оподаткування митом звільняються документи та видання, які надсилаються в рамках міжнародного обміну в архівні установи. Перелік цих закладів визначає Кабінет міністрів України.
3) 12.06.2015 набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2015 № 376 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення функціонування Національного агентства з питань запобігання корупції». Таким чином, до складу міжвідомчої робочої групи увійшли заступник міністра Кабінету міністрів (голова міжвідомчої робочої групи), заступник міністра юстиції (заступник голови міжвідомчої робочої групи); керівник структурного підрозділу Мін’юсту з питань антикорупційної політики (секретар міжвідомчої робочої групи), представники структурних підрозділів Мін’юсту, представники МВС, Мінекономрозвитку, Мінфіну, Адміністрації Держспецзв’язку, ГМС, ГФС, Держгеокадастру, Держфінінспекції, Держфінмоніторингу та ін.
4) 17.07.2015 опубліковано та набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 405 «Про внесення змін до Положення про військово-транспортний обов’язок». Положенням передбачено, що від передачі транспортних засобів і техніки військовим формуванням під час мобілізації можуть звільнятися підприємства, установи та організації у зв’язку з виконанням ними встановлених мобілізаційних завдань за наявності укладеного з Міноборони договору на виконання мобілізаційних завдань, а також за умови, що їх транспортні засоби і техніка задіяні у виробничому процесі виконання мобілізаційних завдань.
У Положенні визначені терміни мобілізаційної готовності, ліміти вилучення транспортних засобів і техніки, зведеного наряду, часткового наряду.
Під час мобілізації задоволення потреб військових формувань здійснюється шляхом безоплатного залучення транспортних засобів і техніки підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності на умовах повернення їх після оголошення демобілізації. Військові комісаріати здійснюють залучення транспортних засобів і техніки за лімітами вилучення транспортних засобів і техніки та відсотковими нормами вилучення, затвердженими Кабміном, як окремо, так і у складі спеціальних формувань, які передаються до складу військових формувань під час мобілізації.
Перелік транспортних засобів і техніки, які можуть призначатися для задоволення потреб військових формувань на особливий період, визначається Міноборони.
Положенням встановлено, що посадові особи та громадяни несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання військово-транспортного обов’язку відповідно до закону.
Військово-транспортний обов’язок виконується:
• в мирний час – шляхом проведення заходів, пов’язаних з військовим обліком транспортних засобів і техніки та завчасним забезпеченням їх мобілізаційної готовності відповідно до визначених завдань;
• в особливий період – шляхом передачі підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами транспортних засобів і техніки для задоволення потреб військових формувань відповідно до визначених завдань.
Залучення під час мобілізації транспортних засобів і техніки оформляється відповідним актом приймання-передачі за формою згідно з додатками 4 і 5 до цього Положення.
В акті приймання-передачі транспортних засобів і техніки зазначається залишкова (балансова) вартість транспортного засобу або техніки, визначена відповідно до даних балансу підприємства, установи та організації, складеного на останню звітну дату (останній день кварталу (року).
За власною ініціативою власника та за рахунок його коштів може проводитися незалежна оцінка транспортного засобу або техніки шляхом залучення суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання в порядку, визначеному законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. В такому разі в акті приймання-передачі транспортного засобу і техніки зазначається вартість транспортного засобу або техніки, визначена за результатами проведення їх незалежної оцінки.
Порядок встановлює процедуру повернення транспортних засобів і техніки, порядок компенсації шкоди, завданої транспортним засобам і техніці залучених під час мобілізації.
5) Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 29.05.2015 № 121 «Про затвердження зразків та описів печаток державних кадастрових реєстраторів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.06.2015 за № 741/27186. Наказом затверджені:
• Зразок печатки Державного кадастрового реєстратора Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру;
• Зразок печатки Державного кадастрового реєстратора територіальних органів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в областях та місті Києві;
• Зразок печатки Державного кадастрового реєстратора територіальних органів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у районах, містах, а також міськрайонних та міжрегіональних територіальних органах Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.
6) 14.07.2015 набув чинності Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2015 № 144 «Про затвердження Порядку взаємодії державних кадастрових реєстраторів під час надання деяких відомостей з Державного земельного кадастру», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.07.2015 за № 779/27224. Затверджено Порядок взаємодії державних кадастрових реєстраторів під час надання деяких відомостей з Державного земельного кадастру, який визначає процедуру взаємодії державних кадастрових реєстраторів під час надання фізичним особам або уповноваженим ними особам деяких відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягів з Державного земельного кадастру про об’єкт Державного земельного кадастру.