07.07.2015 опубліковано та набув чинності Закон України від 02.06.2015 № 497-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення складу, змісту та порядку погодження документації із землеустрою». Він вносить зміни до Земельного кодексу України (далі – ЗКУ) та законів України «Про землеустрiй», «Про порядок видiлення в натурi (на мiсцевостI) земельних дiлянок власникам земельних часток (паїв)», «Про охорону земель», «Про державний контроль за використанням та охороною земель»,  «Про державну експертизу землевпорядної документацiї», «Про землi енергетики та правовий режим спецiальних зон енергетичних об’єктiв»,  «Про правовий режим земель охоронних зон об’єктiв магiстральних трубопроводiв», «Про Державний земельний кадастр».

Внесеними змінами конкретизовано види та склад документації із землеустрою.

Серед важливих нововведень слід відмітити наступні:

 • затвердження схем землеустрою району віднесено до повноважень районних рад;
 • запроваджено такого виду документації, як Проект землеустрою щодо використання території для містобудівних потреб;
 • спрощено процедуру розробки проекту землеустрою щодо еколого-економічного обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, які відтепер не підлягають погодженню і затверджуються замовниками таких проектів;
 • технічна документація щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту – погоджується землевласником та землекористувачем і затверджується особою, що набуває право суборенди/сервітуту;
 • технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок затверджується замовником, а погоджується:
  • на землях приватної власності – власником та землекористувачем;
  • на землях державної власності – органом, уповноваженим ними розпоряджатися відповідно до ст.122 ЗКУ, та землекористувачем;
 • технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель погоджується територіальним органом Держгеокадастру (у районі) і затверджується її замовником. У разі якщо на підставі матеріалів інвентаризації здійснюється формування земельних ділянок за рахунок земель державної і комунальної власності, визначення їх угідь, а також віднесення таких ділянок до певних категорій, технічна документація погоджується у порядку, встановленому ст. 186-1 ЗКУ.
 • технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) — погодженню не підлягає і затверджується органами влади, відповідно до повноважень, визначених ст.122 ЗКУ (державні/комунальні землі) чи власником (приватна земля).