17 червня 1994 року в м. Париж, Франція, була прийнята Конвенція ООН про боротьбу з опустелюванням та посухами. Цей день міжнародна спільнота відзначає як Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами.

В рамках Конвенції, опустелювання розглядається не як процес утворення пустель, а як будь-яка деградація земель під впливом природних чи антропогенних чинників. Сторонами Конвенції на сьогодні є 193 країни світу.

Для України ця проблема актуальна і проявляється переважно у областях степової зони. Причинами опустелювання «по-українськи» є надзвичайно високий рівень розораності і деградація полезахисних лісосмуг.

На території Херсонської області розорано 87,4% площі земель сільськогосподарського призначення, питома вага яких від загальної площі регіону становить 62,4%. Це в 1,2 рази вища за середню по Україні – 51,0%.

Для протидії негативним чинникам в області по кожному району розроблені схеми консервації деградованих і малопродуктивних земель. Загальна площа земель області, що потребують консервації, складає 74,95 тис. га (4,79 тис. га – деградовані, 66,6 тис. га – малопродуктивні), 1,254 тис. га порушених земель підлягають рекультивації, 61,8 тис. га малопродуктивних земель – поліпшенню.

При розробці схем консервації малопродуктивних, деградованих та не придатних для сільськогосподарського використання земель за рахунок коштів державного бюджету розроблено шість проектів землеустрою щодо консервації шляхом залуження малопродуктивних земель загальною площею 634,22 га, які потребують реалізації. Програмою розвитку земельних відносини та охорони земель у Херсонській області на 2015 рік передбачено фінансування на проведення робіт з консервації земель та розробку робочих проектів землеустрою щодо консервації земель  в сумі 536,9 тис.грн.

Також для забезпечення ефективності раціонального використання та охорони земель в області рішенням сесії Херсонської обласної ради від 21.05.2014 №1015 затверджено Програму розвитку земельних відносин та охорони земель у Херсонській області на 2014-2018 роки, де пунктом. 7.3. передбачено низку заходів, спрямованих на збереження та покращення стану земель. Деякі з них не потребують значних додаткових затрат: безвідвальна оранка, оранка впоперек схилів, насичення сівозмін травами та іншими культурами суцільного посіву. Але лише агротехнічні заходи не зможуть вирішити проблему. Знадобиться розробка нових принципових підходів до організації сучасного землекористування з метою переведення його на екологічно безпечний грунто- і природозберігаючий шлях розвитку, що сприятиме підвищенню продуктивності та екологічної стабільності агроландшафтів, сталому землекористуванню, поліпшенню еколого-економічної ефективності землеробства та умов життя населення.

Довідково:

Опустелювання – деградація земель у посушливих, напівпосушливих і сухих субгумідних районах у результаті дії різних факторів, включаючи зміну клімату і діяльність людини;

Посуха – це природне явище, що виникає, коли кількість опадів є значно нижчою звичайних зафіксованих рівнів, що викликає серйозне порушення гідрологічної рівноваги, що несприятливо відбивається на продуктивності земельних ресурсів.