Безоплатні послуги

ПЕРЕЛІК 
адміністративних послуг, що надаються Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами на безоплатній основі

Найменування послуги
Нормативно-правовий акт, відповідно до якого надається адміністративна послуга
 1. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою
постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1553 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 46, ст. 3039)
 1. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
 1. Надання довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями (за даними форми 6-зем)
Реєстрація апаратури супутникових радіонавігаційних систем
постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р. № 1075 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 28, ст. 1048)
 1. Висновок щодо меж географічного місця, з яким пов’язані особливі властивості, певні якості та інші характеристики товару
 1. Прийняття рішення щодо передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності
 1. Видача висновку про погодження документації із землеустрою
-“-
 1. Погодження виконання робіт в охоронних зонах геодезичних пунктів та робіт із знесення і перезакладення геодезичних пунктів
 1. Видача витягів з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників і Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів
 1. Прийняття рішення про видачу (анулювання, позбавлення, зупинення, поновлення) кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста
 1. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами
 1. Видача витягу з Державного земельного кадастру на підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами
-“-
 1. Видача витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на підтвердження державної реєстрації земельної ділянки
-“-
 1. Видача витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту
-“-
 1. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення
-“-
 1. Надання довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)
 1. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про межі державного кордону України
 1. Державна реєстрація земельної ділянки
 1. Державна реєстрація обмежень у використанні земель
-“-
 1. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про:
-“-
землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць
земельну ділянку
 1. Надання за зверненням органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відомостей з Державного земельного кадастру у формі:
-“-
витягів з Державного земельного кадастру про:
        межі державного кордону на підтвердження внесення відомостей до Державного земельного кадастру
        землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць
        обмеження у використанні земель
        земельну ділянку
довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)
викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру

{Постанову доповнено додатком 3 згідно з Постановою КМ № 978 від 14.09.2011; в редакції Постанов КМ № 808 від 06.08.2012, № 1217 від 05.12.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 726 від 02.10.2013, № 661 від 26.11.2014}