Із 2846,1 тис. га земельного фонду області 2031,8 тис. га займають землі сільськогосподарського призначення, до числа яких входять 1969,0 тис. га сільгоспугідь, 1777,9 тис. га з яких – рілля.
Розпайовано і передано у приватну власність 1433,35 тис. га, що становить 72,8% сільгоспугідь області.
Укладено 134,0 тис. договорів оренди земельних паїв, загальні обсяги орендної плати становлять 473 млн. 955 тис. грн. Середній розмір орендної плати за 1 га земельних часток (паїв) складає 589,3 грн. Станом на 01.07.2015 отримано орендної плати за 2015 рік на суму 9 млн. 107 тис. грн. або 1,92 % від загальної суми, за 2014 рік виплачено 350 млн. 512 тис. грн. або 86,1 %.
Індивідуально громадянами використовується земельних часток (паїв) 439,9 тис. гектарів (78,6 тис. осіб). Площа паїв, переданих в оренду, становить 804,3 тис. гектарів.
Площа державних земель в області складає 456,3 тис. гектарів. Сільськогосподарські угіддя складають 361,2 тис. гектарів.
Орендується 164,2 тис. га земель сільськогосподарського призначення державної власності, за що держава отримає орендної плати на суму 69 млн. 006 тис. грн. Станом на 01.07.2015 за 2015 рік сплачено орендної плати загальною сумою 22 млн. 548 тис. грн. або 32,7%. За минулий рік сплачено 47 млн. 923 тис. грн, або 92,5% від загальних обсягів. Середній розмір орендної плати за 1 га земель державної власності складає 420,0 грн.
Вільними залишились 166,2 тис. га (36,4%) різного цільового призначення, з яких придатні для сільськогосподарського використання 85,7 тис. гектарів або 18,8%.
На території області орендується 9,7 тис. га земель несільськогосподарського використання, за що держава отримає орендної плати на суму 98 млн. 931 тис. грн, станом на 01.07.2015 сплачено 24 млн. 144 тис. грн, або 24,4% від загальних обсягів.
Відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про оцінку земель» затверджену рішеннями відповідних місцевих рад первинну нормативну грошову оцінку земель мають 698 населених пунктів області, що становить 100% від їх загальної кількості.
Тому наразі робота в області спрямовується на своєчасне оновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, яка відповідно до вимог статті 18 Закону України «Про оцінку земель» потребує актуалізації не рідше одного разу на 5-7 років.
Головним управлінням розроблено та погоджено із обласною державною адміністрацією план-графік оновлення нормативної грошової оцінки земель112 населених пунктів області на 2014-2015 оціночний рік. До плану-графіку на І півріччя 2015 року включені 40 населених пунктів.
У І півріччі 2015 року передбачено проведення грошової оцінки земель 40 населених пунктів. Із вказаних 40 населених пунктів технічна документація щодо:
– 7 сіл Генічеського (4) та Голопристанського (2) районів і Новокаховської міської ради (1) – затверджена;
– 10 населених пунктів Бериславського (1), Верхньорогачицького (8) та Голопристанського (1) районів – передана органам місцевого самоврядування для затвердження;
– 22 сіл Бериславського (1), Верхньорогачицького (5), Голопристанського (8) та Горностаївського (8) районів – проходить державну землевпорядну експертизу в Головному управлінні;
– с. Зелений Под Горностаївської селищної ради Горностаївського району – буде виконуватись у наступному оціночному році.
Крім того, позапланово, оновлено нормативну грошову оцінку земель с. Новогригорівка Генічеського району, технічна документація з оцінки вказаного села передана сільській раді на затвердження.
Таким чином, до 15 липня поточного року буде затверджено грошову оцінку 40 населених пунктів області (39 – планово, 1 – позапланово).
Правом на приватизацію земельних ділянок скористались 342,8 тис. громадян. Приватизовано 377,0 тис. земельних ділянок загальною площею 133,3 тис. га. Зокрема, для житлового будівництва – 217,2 тис. земельних ділянок площею 37,9 тис. га; ведення особистого селянського господарства – 115,3 тис. земельних ділянок площею 92,3 тис. га; садівництва – 39,2 тис. земельних ділянок площею – 2,9 тис. га; дачного будівництва – 3,5 тис. земельних ділянок площею 0,2 тис. га; гаражного будівництва – 1,8 тис. земельних ділянок площею 0,011 тис. га.
Відсоток приватизації земельних ділянок громадянами по Херсонській області становить 73%.
Встановлено межі 698 населених пунктів області, що складає 100%. За результатами проведеної роботи з районних архівів отримані відповідні рішення, розпорядження органів місцевого самоврядування та державної влади щодо їх затвердження.
У зв’язку з відповідними економічно-господарськими умовами зміну та оновлення меж потребують 40 населених пунктів на площі 22053,98 га, які включені до регіональної програми розвитку земельних відносин та охорони земель на 2014-2018 роки. Кошти на проведення даного виду робіт передбачені програмою з місцевих бюджетів територіальних громад.
Станом на 01.07.2015 загальна площа населених пунктів області становить 134,6 тис. га. Площа земель населених пунктів, інвентаризацію яких проведено, становить 90,93 тис. га, або 67,6 % від загальної площі. За межами населених пунктів проведено інвентаризацію земель несільськогосподарського призначення на площі 265,73 тис. га, що становить 89,1 % від їх загальної площі (298,4 тис. га).
Із загальної площі земельних ділянок, які обліковуються в нормативних межах прибережних захисних смуг (9,253 тис. га), в натурі (на місцевості) встановлені межі 2,591 тис. га, або 28%.
З метою задоволення потреб військовослужбовців, які мобілізовані до лав Збройних Сил України та виконували завдання у ході проведення антитерористичної операції, Головним управлінням забезпечено визначення земельних масивів на загальній площі 4560,41 га, з яких для ведення особистого селянського господарства запропоновано для передачі у власність 2951,38 га та для будівництва та обслуговування житлових будинків 1608,58 га.
Станом на 01.07.2015 Головним управлінням видано 134 накази про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок цій категорії громадян площею 167,58 га для ведення особистого селянського господарства. Згідно з виданими дозволами, на підставі розробленої та погодженої проектної землевпорядної документації вже передано у власність земельні ділянки 15 військовослужбовцям на загальній площі 16,4 га. Органами місцевого самоврядування на території області видано рішення про надання дозволу 267 військовослужбовцям-учасникам антитерористичної операції на розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для житлового будівництва на площі 21,93 га. На підставі розроблених та погоджених в установленому чинним законодавством порядку проектів землеустрою 6 земельних ділянок загальною площею 0,53 га вже передано у власність для цих цілей учасникам бойових дій. Крім цього, у Генічеському та Скадовському районах місцевими державними адміністраціями видано 49 дозволів військовослужбовцям та членам родин загиблих військовослужбовців у ході проведення антитерористичної операції на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для дачного будівництва на загальну площу 4,14 га.
Станом на 01.07.2015 органами місцевого самоврядування області продано 34 земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності під розташованими на них об’єктами нерухомості, що належать покупцям цих ділянок на праві власності, загальною площею 3,0313 га загальною вартістю 2047,2370 тис. грн.
Від продажу зазначених земельних ділянок, а також сплати розстрочки за раніше викуплені ділянки, до зведеного бюджету станом на 01.07.2015 фактично надійшло 6692,78 тис. грн, з них:
– в місцеві бюджети – 6628,6 тис. грн.;
– в Державний бюджет – 64,18 тис. грн.
На території області діє галузева програма розвитку земельних відносин та охорони земель у Херсонській області на 2014-2018 роки, яка затверджена рішенням ХХХ сесії VІ скликання Херсонської обласної ради від 21.05.2014 № 1015.
Відповідно до вказаної програми на виконання заходів у 2015 році заплановано кошти за рахунок всіх джерел фінансування у сумі 27720,668 тис. грн, у тому числі на заходи з охорони земель – 12,8 млн. грн.
За перше півріччя 2015 року програмні заходи виконано на загальну суму 528,236 тис. грн, у тому числі за рахунок: державного бюджету – 0,0 тис. грн; місцевих бюджетів – 489,780 тис. грн, в тому числі за кошти від втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва – 355,249 тис. грн; кошти землевласників (землекористувачів) – 38,456 тис. грн.
Станом на 01.07.2015 для проведення державної землевпорядної експертизи надано 217 землевпорядних та землеоціночних документацій, проведено державну експертизу по 162-х документаціях із землеустрою та землеоціночних документаціях. В тому числі 28,4 % документацій із землеустрою, землеоціночної документації повернено на доопрацювання (46 висновків), 71,6% документацій із землеустрою та землеоціночних документацій оцінено позитивно (116 висновки), з них по 139 об’єктах проводилась обов’язкова експертиза землевпорядної документації, а по інших – добровільна.