Вступна частина

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 25.11.2013 № 775 схвалено проект програми розвитку земельних відносин та охорони земель у Херсонській області на 2014-2018 роки та затверджено рішенням ХХХ сесії шостого скликання обласної ради від 21 травня 2014 року № 1015.
Пріоритетними напрямами Програми визнано заходи з проведення комплексної інвентаризації земель населених пунктів та земель сільськогосподарського призначення державної власності, оновлення меж населених пунктів, встановлення меж прибережних захисних смуг навколо водних об’єктів та територій природно-заповідного фонду та іншого призначення, проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення, проведення заходів з охорони земель, запровадження ефективних механізмів розвитку ринку землі.
На виконання зазначених заходів у 2015 році Програмою заплановано кошти за рахунок всіх джерел фінансування у сумі 27720,668 тис. грн, у тому числі за рахунок:
– державного бюджету – 9546,075 тис.грн;
– місцевих бюджетів – 6615,863 тис. грн.;
– кошти землевласників (землекористувачів) –11558,730 тис. грн.
За перше півріччя 2015 року програмні заходи виконано на загальну суму 528,236 тис. грн. (таблиця додається).

Стан виконання заходів Програми
1. Здійснення заходів з охорони земель
1.1. Консервація малопродуктивних та непридатних для сільськогосподарського використання земель
В області по кожному району розроблені схеми консервації деградованих і малопродуктивних земель. Загальна площа земель області, що потребують консервації складає 71,427 тис. га, 1,254 тис. га порушених земель підлягають рекультивації, 61,8 тис. га малопродуктивних земель – поліпшенню.
За рахунок коштів державного бюджету розроблено шість проектів землеустрою щодо консервації шляхом залуження малопродуктивних земель загальною площею 634,22 га, які потребують реалізації. Програмою передбачено фінансування заходів щодо впровадження цих проектів протягом 2015-2018 років. На 2015 рік передбачено кошти на розробку робочих проектів землеустрою щодо консервації земель у сумі 47,5 тис. грн та на проведення робіт з консервації земель згідно розроблених проектів в сумі 489,398 тис. грн. У поточному році фінансування вказаного виду робіт не здійснювалося.

1.2. Рекультивація порушених земель та розробки робочих проектів землеустрою щодо рекультивації порушених земель
Програмою на 2015 рік передбачено фінансування заходів на розробку робочих проектів щодо рекультивації порушених земель у сумі 45 тис. грн та на проведення робіт з рекультивації земель відповідно до розроблених проектів – 2714,927 тис. грн. У поточному році на розробку вказаних проектів кошти не виділялися.

1.3. Розробка Схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань та використання земель
На розробку Схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань та використання земель на 2015 рік Програмою передбачено 2468,813 тис.грн за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Всього по області потрібно розробити 297 схем землеустрою та техніко-економічного обґрунтування використання і охорони земель. На теперішній час органами місцевого самоврядування області прийнято 45 рішень стосовно внесення змін до місцевих програм охорони та використання земель у частині передбачення фінансування розроблення вказаних схем.
Втім, на теперішній час кошти на розробку вказаних схем не виділялися, жодного договору на їх виконання не укладено. Місцеві ради не передбачають виділення коштів з місцевих бюджетів на розробку схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель, мотивуючи браком коштів.

1.4. Розробка проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та використання угідь
На розробку проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та використання угідь Програмою на 2015 рік передбачено фінансування загальною сумою 7000,0 тис. грн за рахунок коштів землевласників та землекористувачів.
На території області 1037 господарств, які використовують земельні ділянки площею понад 100 га та відповідно до вимог чинного законодавства повинні мати розроблені проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та використання угідь.
Станом на 01.07.2015 на території області виготовлено 49 проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь, укладено 155 договорів на виготовлення зазначених проектів.
У поточному році за рахунок коштів землекористувачів розроблено 1 проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та використання угідь, загальною вартістю 38,456 тис. грн.

1.5 Проведення заходів з охорони земель, стан фінансування і освоєння коштів, що надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва
Станом на 01.07.2015 в Херсонській області у 2015 році із сільськогосподарського виробництва вилучено 6,472 га сільськогосподарських угідь, в тому числі рілля – 0,2 га, 6,272 га – пасовища.
З початку поточного року на території області до бюджетів усіх рівнів надійшло 111,731 тис. грн, в тому числі до обласного бюджету – 27,936 тис. грн та на рахунки місцевих рад Цюрупинського району – 83,795 тис. грн.
Станом на 01.07.2015 на рахунках відповідних рад акумульовано коштів, що надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, загальною сумою 2087,615 тис. грн, з них на рахунках сільських (селищних), міських бюджетів – 1920,608 тис. грн, районних бюджетів – 97,911 тис. грн, обласного бюджету – 69,096 тис. грн.
У поточному році, на різні види робіт, передбачені законодавством, використано 355,249 тис. грн коштів від втрат, а саме:
1. Проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок загальною сумою 316,933 тис. грн, в тому числі:
– земельних ділянок за межами Архангельської селищної ради Високопільського району – 159,299 тис. грн;
– земельних ділянок сільськогосподарського призначення на території шести сільських рад Високопільського району – 115,712 тис. грн (кошти районного бюджету);
– проведення нормативної грошової оцінки земель населеного пункту м. Берислав – 23,605 тис. грн;
– земель населених пунктів Кам’янської сільської ради Каховського району (сіл Кам’янка, Цукури, Червоний Поділ, Сергіївка) – 9,128 тис.грн;
– земель населених пунктів області – дофінансування коштів виконавцю робіт (ДП «Науково-дослідний та проектний інституту землеустрою») – кошти обласного бюджету сумою 9,189 тис.грн.
2. Проведення робіт з інвентаризації земель загальною сумою – 38,316 тис. грн, в тому числі:
– на території Киселівської сільської ради Білозерського району – 5,981 тис. грн;
– на території Каховської міської ради – 32,335 тис. грн.

1.6 Виконання заходів Програми за рахунок коштів місцевих бюджетів
Станом на 01.07.2015 передбачено фінансування по Програмі відповідно до прийнятих рішень щодо виділення коштів на суму 791,88 тис. грн.
За перше півріччя місцевими радами на виконання заходів Програми профінансовано кошти на різні види робіт загальною сумою 134,53 тис. грн, з них:
1. Проведення топографічної зйомки забудованої території м. Таврійськ Новокаховської м/р (М1:2000) – 89,4 тис. грн.
2. Проведення інвентаризації земель на території Киселівської сільської ради Білозерського району – 3,99 тис. грн;
3. Проведення НГО земель м. Берислав- 16,34 тис. грн;
4. Проведення НГО населених пунктів Верхньорогачицької сел/р (с. Вешневе, с.Зоря, с. Леніне, с. Трудове) – 11,4 тис. грн;
5. Проведення НГО населених пунктів Бережанської с/р Верхньорогачицького ранону (с. Бережанка, с. Георгіївка, с. Михайлівка, с. Новознам’янка) – 4,8 тис. грн;
6. Проведення НГО населених пунктів Ушкальської с/р Верхньорогачицького району (с. Ушкалака, с. Бабине, с. Нижній Рогачик) – 4,0 тис. грн;
7. Проведення НГО населених пунктів Первомаївської с/р Верхньорогачицького району (с. Первомаївка, с.Пролетарій) – 4,6 тис. грн;

2. Проведення нормативної грошової оцінки земель
2.1. Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів області
Відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про оцінку земель» затверджену рішеннями відповідних місцевих первинну нормативну грошову оцінку земель мають 698 населених пунктів області, що становить 100% від їх загальної кількості.
Тому наразі робота в області спрямовується на своєчасне оновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, яка відповідно до вимог статті 18 Закону України «Про оцінку земель», потребує актуалізації не рідше одного разу на 5-7 років.
Для забезпечення своєчасної актуалізації нормативної грошової оцінки земель населених пунктів області Головним управлінням вжито певних організаційних заходів.
Зокрема, розроблено та погоджено із обласною державною адміністрацією план-графік оновлення нормативної грошової оцінки земель 112 населених пунктів області на 2014-2015 оціночний рік. До плану-графіку включені на І півріччя 2015 року – 40 населених пунктів.
У І півріччі 2015 року передбачено проведення грошової оцінки земель 40 населених пунктів. Із вказаних 40 населених пунктів технічна документація щодо:
– 7 сіл Генічеського (4) та Голопристанського (2) районів і Новокаховської міської ради (1) – затверджена;
– 10 населених пунктів Бериславського (1), Верхньорогачицького (8) та Голопристанського (1) районів – передана органам місцевого самоврядування для затвердження;
– 22 сіл Бериславського (1), Верхньорогачицького (5), Голопристанського (8) та Горностаївського (8) районів – проходить державну землевпорядну експертизу в Головному управлінні;
– с. Зелений Под Горностаївської селищної ради Горностаївського району – буде виконуватись у наступному оціночному році.
Крім того, позапланово, оновлено нормативну грошову оцінку земель с. Новогригорівка Генічеського району, технічна документація з оцінки вказаного села передана сільській раді на затвердження.
Таким чином, до 15 липня поточного року буде затверджено грошову оцінку 40 населених пунктів області (39 – планово, 1 – позапланово).

2.2. Грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів
На фінансування заходів з проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів на 2015 рік передбачено фінансування заходів за рахунок коштів землевласників та землекористувачів загальною сумою 1469,6 тис. грн.
Площа земель несільськогосподарського призначення, розташованих за межами населених пунктів складає 298,4 тис. га, із них нормативну грошову оцінку проведено на території площею 6,8464 тис. га, що становить 2,3 % від потреби.
У 2015 році кошти на проведення грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів не виділялись.

3. Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення
Станом на 01.07.2015 продано 34 земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності під розташованими на них об’єктами нерухомості, що належать покупцям цих ділянок на праві власності, загальною площею понад 3,0313 га загальною вартістю 2047,2370 тис. грн.
Від продажу зазначених земельних ділянок, а також сплати розстрочки за раніше викуплені ділянки, до зведеного бюджету станом на 01.07.2015 фактично надійшло 6692,78 тис. грн, з них:
– в місцеві бюджети – 6628,60 тис. грн.;
– в Державний бюджет – 64,18 тис. грн .

3.1. Проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок та прав на них в межах населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів
У І півріччі 2015 року органами місцевого самоврядування області підготовлено 9 лотів до продажу на земельних торгах земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності та прав оренди на них.
За результатами проведених у І півріччі 2015 року земельних торгів із підготовлених 9 лотів продано 7, у тому числі: 2 земельні ділянки площею 0,1622 га вартістю 152,112 тис. грн та права оренди на 5 земельних ділянок загальною площею 0,3661 га вартістю 105,589 тис. грн.
За даними Департаменту фінансів обласної державної адміністрації від продажу прав на земельні ділянки на конкурентних засадах до місцевих бюджетів з початку року фактично надійшло 154,582 тис. грн.

3.2.Проведення земельних торгів з продажу прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності
Продовжується робота по формуванню переліків земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, права на які виставляються на земельні торги у формі аукціону. Наразі до них включено 380 ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею понад 12 тис. гектарів. Переліки розміщено на офіційному веб-сайті Держгеокадастру у розділі «Земельні торги» (рубрика «Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, права на які планується продавати на земельних торгах»). Щодо кожної ділянки надано вичерпну інформацію із зазначенням місця розташування, площі, кадастрового номера (або номера кадастрової зони і кварталу, у разі його відсутності) та цільового призначення ділянки.
На всі 380 ділянок оголошено конкурси з відбору виконавців земельних торгів, які забезпечуватимуть фінансування підготовки лотів до продажу на торгах за власний рахунок з подальшим відшкодуванням витрат переможцем земельних торгів відповідно до частини п’ятої статті 136 Земельного кодексу України. Із них по 374 ділянках (98%) уже проведено конкурси, за результатами яких визначено виконавця торгів та укладено договори про підготовку відповідних лотів до продажу.
Оголошення про проведення конкурсів та інформацію про їх результати у встановленому порядку розміщено на офіційному веб-сайті Держгеокадастру у розділі «Земельні торги» – «Конкурси з відбору виконавців земельних торгів».
По мірі підготовки лотів до продажу між організатором та виконавцем торгів будуть укладатися договори про проведення земельних торгів.
4. Ведення державного земельного кадастру
Головним управління Держгеокадастру у Херсонській області та його територіальними органами відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 17.10.2012 № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру» забезпечено функціонування ведення Державного земельного кадастру на регіональному та місцевому рівнях через програмне забезпечення ведення Державного земельного кадастру (національна кадастрова система).
У кожному територіальному відділі (управлінні) Держземагентства у районах (містах) створені робочі місця кадастрових реєстраторів, які здійснюють внесення відомостей до Державного земельного кадастру і надання таких відомостей в межах повноважень, визначених Законом України «Про Державний земельний кадастр» та Постановою Кабінету Міністрів від 17.10.2012 № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру».
Так, за ІІ квартал 2015 року Головним управлінням Держгеокадстру у Херсонській області та його територіальними органами прийнято 20860 заяв, з них на реєстрацію земельної ділянки – 6175, надання відомостей з Державного земельного кадастру – 14395, внесення відомостей (змін) про земельну ділянку – 164, надання викопіювання з кадастрової карти – 12 та виправлення технічних помилок – 114. Відпрацьовано заяв 20798, з них на реєстрацію земельної ділянки – 6116, надання відомостей з Державного земельного кадастру – 14392, внесено відомостей (змін) про земельну ділянку – 164, надано 12 викопіювання з кадастрової карти, виправлено 114 технічних помилок.

4.1. Оновлення меж населених пунктів
Із 698 населених пунктів області межі встановлено у 100%. За результатами проведеної роботи з районних архівів отримані відповідні рішення, розпорядження органів місцевого самоврядування та державної влади щодо їх затвердження.
З метою забезпечення проведення подальшої роботи з оновлення меж населених пунктів на території області, у зв’язку із змінами у їх господарському та соціально-економічному устрої, Головним управлінням до складу Програми включено 40 населених пунктів, по яких такі роботи доцільно провести на загальній площі 22053,98 га. Загальна вартість робіт становить 3003,270 тис.грн. Їх фінансування Програмою передбачено з джерел місцевих бюджетів територіальних громад міст, сіл, селищ.

4.2. Проведення комплексної інвентаризації земель населених пунктів
Станом на 01.07.2015 загальна площа населених пунктів області становить 134,6 тис. гектарів. Площа земель населених пунктів, інвентаризацію яких проведено, становить 90,93 тис. га, або 67,6 % від загальної площі.
Зокрема, землі закладів, установ, організацій проінвентаризовані на площі 2,9 тис. га (50,9% від їх загальної площі), промислових та інших підприємств – 2,53 тис. га (93,7%), підприємств та організацій транспорту і зв’язку – 1,71 тис. га (77,7%), частин, підприємств оборони – 0,2 тис. га (100%), організацій, підприємств і установ природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення – 0,67 тис. га (95,7%), землі лісогосподарських підприємств – 0,88 тис. га (73,3%), водогосподарських підприємств – 0,34 тис. га (85%), спільних підприємств з участю іноземних юридичних осіб – 0,07 тис. га (70%).
Роботи з комплексної інвентаризації територій населених пунктів проведені у 64 населених пунктах на площі 14,024 тис. га. З метою забезпечення подальшого виконання цих робіт до складу Програми включено 23 населених пункти на загальній площі 5250,7 га. Фінансування цих робіт планується за рахунок коштів місцевих бюджетів територіальних громад з виділенням необхідних для цього 1053,4 тис. грн.
Переліки населених пунктів, визначених для проведення робіт з комплексної інвентаризації земель, доведені до відома територіальних органів земельних ресурсів, сільських, селищних, міських рад та включені до складу районних програм розвитку земельних відносин та охорони земель із визначенням необхідних сум коштів.

4.3. Проведення інвентаризації земель несільськогосподарського призначення.
За межами населених пунктів землі несільськогосподарського призначення проінвентаризовано на площі 265,73 тис. га, що становить 89,1% від їх загальної площі – 298,4 тис. га. Зокрема, землі закладів, установ, організацій – 0,93 тис. га (54,7%), промислових та інших підприємств – 7,31 тис. га (86%), підприємств та організацій транспорту і зв’язку – 12,8 тис.га (94,8%), частин та підприємств оборони – 5,6 тис. га (100%), організацій, підприємств і установ природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення – 85,09 тис. га (99,6%), лісогосподарських підприємств – 138,7 тис. га (84,4%), водогосподарських підприємств – 15,3 тис. га (79,3%).
Для забезпечення продовження даного виду робіт відділами, управліннями Держземагентства у районах, містах визначені земельні ділянки, які потребують їх проведення. У першу чергу ділянки, на яких розташовані об’єкти державної та комунальної власності, об’єкти нерухомого майна, які належать на праві власності юридичним і фізичним особам. Загальна площа таких земельних ділянок склала 1623,3 га. Також визначені суми коштів необхідних для цього на загальну суму 9,6 млн. грн. Фінансування для їх проведення заплановане за рахунок коштів замовників відповідних землевпорядних робіт – юридичних, фізичних осіб.

4.4. Проведення інвентаризації земель та земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності
За кошти державного бюджету проінвентаризовано земель сільськогосподарського призначення на площі 34491 га. З метою подальшого проведення цих робіт відділами Держземагентства у районах, містах визначені площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які потребують уточнення площ, складу угідь шляхом проведення робіт з інвентаризації. Загальна площа таких територій становить 118,8 тис. га. При цьому, загальна сума коштів, необхідних для їх проведення складає, 14,2 млн. грн. Ці розрахунки включені до складу Програми. Із загальної суми для інвентаризації земель сільськогосподарського призначення планувалося виділення 2,1 млн. грн з державного бюджету. На сьогодні відповідні кошти не виділялися. Роботи проводяться за рахунок замовників проектної землевпорядної документації – фізичних, юридичних осіб.

4.6. Встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення
Станом на 01.07.2015 в адміністративних межах області створено 13 об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення на площі 244665,96 га, у тому числі земельні ділянки, які включені до складу територій цих об’єктів без їх вилучення становить 97874,66 га. Встановлено в натурі (на місцевості) меж територій 5 об’єктів на загальній площі 89126,47 га.
На території області, на звітну дату утворено 66 об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення на загальній площі 28029,29 га. Встановлено в натурі (на місцевості) межі 11 територій об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення на площі 1013,48 га.
Із загальної площі земель рекреаційного призначення, які обліковуються на території Херсонської області (1926,6 га) межі встановлені на площі 1725,3652 га, або на 98,44%.
Загальна площа земель оздоровчого призначення в області складає 422,8 га, з них межі визначені та встановлені в натурі (на місцевості) на площі 380,0244 га або на 97,2%.
Із загальної площі земель історико-культурного призначення – 107,7 га на території області межі встановлені по одному об’єкту на площі 10,58 га у Бериславському районі.
Питання забезпечення подальшого проведення на території області робіт із встановлення в натурі (на місцевості) меж об’єктів природно-заповідного фонду включено до складу Програми. Зокрема програмою передбачено виділення 8,6 млн. грн. для вищезазначених цілей за рахунок коштів державного бюджету.
Також з метою створення об’єкту природно-заповідного фонду державного значення – національного природного парку «Нижньодніпровський» в адміністративних межах Бериславського, Білозерського, Голопристанського, Цюрупинського районів міст Нова Каховка та Херсон, Головним управлінням та територіальними підрозділами у вказаних районах проведені роботи щодо визначення складу земель, на яких заплановане створення парку, відкориговані площі майбутнього об’єкту ПЗФ, сумісно із Державним університетом опрацьована карта загальних меж парку із відповідним зонуванням та експлікацією земель, які увійшли до складу парку. Площа запланованого до створення об’єкту складає 81,8 тис. га. На теперішній час погоджений проект Указу Президента України про створення національного природного парку «Нижньодніпровський».

4.7. Встановлення меж прибережних захисних смуг навколо водних об’єктів
Із загальної площі земельних ділянок, які обліковуються в нормативних межах прибережних захисних смуг (9,253 тис. га), в натурі (на місцевості) встановлені межі 2,591 тис. га, або 28%.
На території Генічеського району встановлено прибережну захисну смугу на узбережжі Азовського моря в адміністративних межах Щасливцівської та Стрілківської сільських рад на площі 360,0 га. Відповідний проект землеустрою затверджено рішенням Генічеської районної ради від 22 травня 2009 року № 478.
Прибережна захисна смуга також визначена вздовж Каховського водосховища на території міста Каховки. Проект землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) прибережної захисної смуги на площі 35 га затверджено рішенням Каховської міської ради від 28 грудня 2010 року № 71/4.
Решту площ прибережних захисних смуг встановлено уздовж малих річок та водостоків на території Білозерського, Бериславського, Великоолександрівського, Високопільського, Верхньорогачицького, Іванівського, Каланчацького, Нижньосірогозького, Новотроїцького, Нововоронцовського, Чаплинського районів згідно з проектною землевпорядною документацією, розробленою Херсонським філіалом інституту «Укрземпроект» у 1979 році.
Для забезпечення подальшого проведення на території області робіт із встановлення в натурі (на місцевості) меж прибережних захисних смуг вздовж водних об’єктів Головним управлінням забезпечено включення до складу Програми земельні ділянки, по яких необхідно виконати даний вид робіт, на площі 9769,21 га. Загальна сума коштів, необхідних для подальшого їх проведення, складає 31262,147 тис. га. При цьому планується залучити з місцевих бюджетів територіальних громад 22418,861 тис. грн, державного бюджету 6314,936 тис.грн, заплановано залучити 2528,350 тис. грн з джерел користувачів (власників) водних об’єктів.
У 2015 році, згідно з рішенням Херсонської обласної ради від 21.05.2014 № 1016, профінансовано проведення робіт із встановлення в натурі (на місцевості) меж прибережної захисної смуги вздовж узбережжя Чорного моря на території Скадовської міської ради Скадовського району. Виконавцем цих робіт визначене ДП «Херсонгеоінформ».

Інформація про фінансування програми розвитку земельних відносин та охорони земель у Херсонській області на 2014-2018 роки за перше півріччя 2015 року