Пропонуємо до ознайомлення огляд новин земельного законодавства, підготований Асоціацією “Земельна спілка України”

•02.10.2015
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 995-р «Про схвалення Концепції розвитку сільських територій».
Розпорядженням схвалено Концепцію розвитку сільських територій, яка окреслює головні пріоритети розвитку сільських територій та механізм підготовки аграрного та сільського сектору держави до функціонування в умовах зони вільної торгівлі з ЄС.
Набрання чинності 23.09.2015.
•01.10.2015
Наказом визнано таким, що втратив чинність, наказ Держземагентства від 13.06.2014 № 180 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування електронних документів для відомостей про державну геодезичну мережу, державний кордон та межі адміністративно-територіальних одиниць України».
Набрання чинності 17.09.2015.
•29.09.2015
Прийняття постанови дозволить реалізувати безоплатно за рахунок коштів Державного бюджету України доступ нотаріусів до відомостей Державного земельного кадастру для здійснення нотаріальної діяльності.
Зауваження та пропозиції просять направляти на:
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України: 01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9, тел. 2840554, факс 2788390.
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру: 03680, МСП, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3, тел. 2499683, факс 2499683, kadastr@land.gov.ua
Державна регуляторна служба України 01011,  м. Київ,   вул. Арсенальна,   9/11, тел. 2864711, inform@dkrp.gov.ua
Оприлюднено 29.09.2015.
•30.09.2015
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».
Метою проекту постанови є приведення постанов Кабінету Міністрів України у відповідність до законів України від 12.02.2015 № 191-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)», від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» і від 02.06.2015 № 497-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення складу, змісту та порядку погодження документації із землеустрою».
Зокрема, пропонується внести зміни до Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756, Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 № 381, Порядку продажу об’єктів, що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 № 689, додатків 1 та 2 до постанови від 01.08.2011 № 835 «Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 17.12.2012 № 1207 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з проведенням робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру» та Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 15.
Оприлюднено 30.09.2015.