Відповідно до вимог статті 37 Закону України «Про охорону земель» власники та землекористувачі, в тому числі орендарі, земельних ділянок зобов’язані здійснювати заходи щодо охорони родючості ґрунтів, передбачені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.

З метою здійснення контролю за динамікою родючості ґрунтів та відповідно до вимог Указу Президента України від 02.12.1995 № 1118/95 «Про суцільну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення» систематично проводиться їх агрохімічне обстеження, видаються агрохімічні паспорти, в яких фіксуються початкові та поточні рівні забезпечення поживними речовинами ґрунтів і рівні їх забруднення.

Агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки – документ, що містить дані щодо агрохімічної характеристики ґрунтів і стану їх забруднення токсичними речовинами та радіонуклідами.

Порядок ведення агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки, затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 11.10.2011 №536 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.12.2011 №1517/20255.

Відповідно до цього порядку відомості агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки використовуються в процесі регулювання земельних відносин при:

– передачі у власність або наданні в користування, в тому числі в оренду, земельної ділянки;

– зміні власника земельної ділянки або землекористувача; проведенні грошової оцінки земель;

– визначенні розмірів плати за землю;

– здійсненні контролю за станом родючості ґрунтів.

Наявність агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки є обов’язковою при передачі земельних ділянок у власність, користування, наданні дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки, консервації та рекультивації земель і в інших випадках, передбачених законодавством

Агрохімічна паспортизація орних земель здійснюється через кожні 5 років, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень через кожні 5-10 років і є обов’язковою для всіх землевласників та землекористувачів.

Відповідно до наказу Мінагрополітики України від 20.03.2013 №198 «Про перейменування та затвердження нової редакції Положення про державну установу «Інститут охорони ґрунтів України» проведення агрохімічної паспортизації земель покладено на державну установу «Інститут охорони ґрунтів України» та обласні філії.

Для розробки агрохімічного паспорту та отримання більш детальної інформації щодо виконання вказаних робіт звертатися до Херсонської філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» за адресою:  73034, м. Херсон,  вул. Кольцова, 59. Контактні телефони: тел: (0552) 37-05-49, 41-50-78, тел-факс: 37-05-50, е-mail: urozhay_ks@ukr.net, директор – Заїченко А.А.).