Перелік питань на перевірку знання кандидатами на заміщення вакантних посад  Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області

 

Питання у сфері державної експертизи землевпорядної

та землеоціночної документації

(Відділ державної землевпорядної експертизи)

1. Поняття державної експертизи землевпорядної документації. Форми державної експертизи (ст. ст. 1, 8 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).

2. Завдання та принципи державної експертизи (ст. ст. 4, 5 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).

3. Об’єкти державної експертизи. Види державної експертизи (ст. ст. 6, 12 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).

4. Суб’єкти державної експертизи (ст. 7 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).

5. Обов’язкова державна експертиза (ст. 9 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).

6. Вибіркова державна експертиза (ст. 10 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).

7. Добровільна державна експертиза (ст. 11 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).

8. Первинна, повторна, додаткова державна експертиза (ст. ст. 13, 14, 15 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).

9. Права експерта державної експертизи (ст. 24 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).

10. Обов’язки експерта державної експертизи (ст. 25 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).

11. Права замовників державної експертизи (ст. 27 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).

12. Обов’язки замовників державної експертизи (ст. 28 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).

13. Процедура проведення державної експертизи (ст. 33 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).

14. Висновки державної експертизи (ст. 35 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).

15. Термін дії висновків державної експертизи. Фінансування державної експертизи (ст. ст. 36, 39 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).

16. Спростування висновків державної експертизи (ст. 37 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).

17. Відповідальність за порушення у сфері державної експертизи (ст. 40 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).

18. Повноваження спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері державної експертизи (ст. 22 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).


Питання у сфері землеустрою, використання та охорони земель (Управління землеустрою та охорони земель)

1. Категорії земель України за основним цільовим призначенням (ст. 19 Земельного кодексу України).

2. Підстави набуття права власності на землю із земель державної та комунальної власності (ст. 116 Земельного кодексу України).

4. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами (ст. 118 Земельного кодексу України).

5. Порядок надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування (ст. 123 Земельного кодексу України).

6. Порядок погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (ст. 186-1 Земельного кодексу України).

7. Визначення земель сільськогосподарського призначення та порядок їх використання (ст. 22 Земельного кодексу України).

8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин (ст. 15-1 Земельного кодексу України).

9. Повноваження органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування (ст. 122 Земельного кодексу України).

10. Створення, формування і ведення Державного фонду документації із землеустрою (ст. 32, 33 Закону України «Про землеустрій», постанова Кабінету Міністрів України  від 17.11.2004 № 1553).

11. Порядок проведення інвентаризації земель (постанова Кабінету Міністрів України  від 23.05.2012 року № 513).

12. Склад проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (ст. 50 Закону України «Про землеустрій»).

13. Склад технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (ст. 55 Закону України «Про землеустрій»).

14. Особливості надання громадянам у власність та користування земельних ділянок для ведення садівництва та городництва (ст. 22, 35, 118, 121, 124 Земельного кодексу України).

15. Особливості надання земельних ділянок для ведення фермерського господарства (ст. ст. 22, 31, 32, 93, 118, 121, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про фермерське господарство»).

16. Особливості надання земельних ділянок для сінокосіння і випасання худоби (ст. 22, 34, 124 Земельного кодексу України).

20. Процедура виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв) (ст. ст. 25, 29 Земельного кодексу України, Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»).

21. Процедура надання у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення (несільськогосподарські угіддя), яка перебуває у постійному користуванні державного підприємства (ст. ст. 22, 30 81, 82, 116, 149 Земельного кодексу України).

22. Особливості передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських потреб (ст. ст. 20, 23, 149, 207, 208 Земельного кодексу України).

23. Порядок поновлення договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення, укладеного до 01.01.2013 між райдержадміністрацією та фермерським господарством (ст. 122 Земельного кодексу України, ст. 33 Закону України «Про оренду землі»).

24. Процедура зміни умов договору оренди в частині зменшення розміру земельної ділянки (ст. 30 Закону України «Про оренду землі»).

25. Правовий режим земель колишньої колективної власності під господарськими дворами (ст. 30 Земельного кодексу України, Закону України «Про колективне сільськогосподарське підприємство»).

26. Порядок здійснення консервації деградованих та малопродуктивних земель (ст. 172 Земельного кодексу України, ст. 51 Закону України «Про охорону земель», наказ Мінагрополітики від 26.04.2013 № 283 «Про затвердження Порядку консервації земель»).

27. Документація із землеустрою в галузі охорони земель (ст. 25 Закону України «Про охорону земель»).

28. Зміст та методи економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель (ст. 27 Закону України «Про охорону земель»).

29. Порядок здійснення рекультивації порушених земель (ст. 166, 168 Земельного кодексу України, ст. 52 Закону України «Про охорону земель», ст. 25 Закону України «Про землеустрій», наказ Держкомзему від 04.01.2005 № 1 «Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок»).

30. Фінансування заходів з охорони земель (ст. 209 Земельного кодексу України, ст. 55 Закону України «Про охорону земель»).

31. Порядок нарахування та відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (ст. 207-209 Земельного кодексу України, постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 № 1279 «Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню»).

32. Використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва (ст. 209 Земельного кодексу України).

33. Випадки звільнення від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (ст. 208 Земельного кодексу України).

34. Встановлення водоохоронних зон, прибережних захисних смуг та правовий режим їх використання (ст. 58 Земельного кодексу України, ст. 87 Водного кодексу України, постанова Кабінету Міністрів України від 8 травня 1996 р. № 486 «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них»).

35. Перехід права власності та права користування землею при переході права на будівлі і споруди (ст. 120 Земельного кодексу України, ст. 377 Цивільного кодексу України).

36. Склад та особливості правового режиму використання земель житлової та громадської забудови (глава 6 Земельного кодексу України, ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

37. Склад та особливості правового режиму використання земель лісового фонду (глава 11 Земельного кодексу України, ст. 5 Лісового кодексу України).

38. Склад та особливості правового режиму використання земель водного фонду (глава 12 Земельного кодексу України, ст. 51, 85 Водного кодексу України).

39. Склад та особливості правового режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення (глава 7 Земельного кодексу України, Закон України «Про природно-заповідний фонд України»).

40. Склад та особливості правового режиму використання земель оборони (ст. ст. 65, 77, 84 Земельного кодексу України, Закон України «Про використання земель оборони»).

41. Особливості надання земельних ділянок підприємствам, установам та організаціям при проведенні розвідувальних робіт та видобуванні корисних копалин (ст. 97, 166 Земельного кодексу України, ст. 18 Кодексу України про надра).

42. Сучасний стан та проблеми адміністративно-територіального устрою України (ст. 132 – 133 Конституції України, глава 29 Земельного кодексу України).

43. Особливості правового режиму використання земель охоронних зон уздовж ліній електропередач, зв’язку, трубопроводів (ст. 73, 112 Земельного кодексу України, Закону України «Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів», ст. 22 Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів»).

44. Порядок встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень. Роль містобудівної документації при встановленні (зміні) меж населених пунктів (ст. 132 – 133 Конституції України, глава 29 Земельного кодексу України).

45. Державний нагляд у сфері землеустрою (ст. 61-1 Закону України «Про землеустрій»).

46. Розробники документації із землеустрою (ст. 26 Закону України «Про землеустрій»).

Питання у сфері   ринку і оцінки  земель

(Відділ ринку та оцінки земель)

1. Види оцінки земель залежно від мети та методів її проведення (ст. 5 Закону України «Про оцінку земель»).

2. Приклади обов’язковості проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок (ст. 13 Закону України «Про оцінку земель»).

3. Обмеження щодо проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок (ст. 14 Закону України «Про оцінку земель»).

4. Обов’язковість проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок (ст. 13 Закону України «Про оцінку земель»).

5. Права, обов’язки та відповідальність оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок і суб’єктів оціночної діяльності у відповідності до Закону України «Про оцінку земель» (ст. 10 Закону України «Про оцінку земель»).

6. Який вид оцінки земель застосовується при встановленні податку на землю? (ст. 201 Земельного кодексу України).

7. Виконавці робіт з нормативної та експертної грошової оцінки земель (ст. 18 Закону України  «Про оцінку земель»).

8. Рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок (ст. 22 Закону України «Про оцінку земель»).

12. Підстави проведення оцінки земель (ст. 15 Закону України «Про оцінку земель»).

13. Суб’єкти оціночної діяльності у сфері оцінки земель (ст. 6 Закону України  «Про оцінку земель»).

14. Об’єкти оцінки земель (ст. 3 Закону України «Про оцінку земель»).

15. В чому полягає державне регулювання у сфері оцінки земель (ст. 25 Закону України  «Про оцінку земель»).

16. Визначення термінів «вартість земельної ділянки», «ціна земельної ділянки» (ст. 1 Закону України  «Про оцінку земель»).

17. Принципи проведення оцінки земель (ст. 4 Закону України «Про оцінку земель»).

18. Хто може бути оцінювачем з експертної грошової оцінки земельних ділянок та розробниками технічної документації з оцінки земель (ст. 7 Закону України  «Про оцінку земель»).

19. Якими нормами Земельного кодексу України регламентовано продаж земельних ділянок державної та комунальної власності або права на них на земельних торгах (ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 134, ч. 2 ст. 135 Земельного кодексу України).

20. Організатор земельних торгів (ч. 3 ст. 135 Земельного кодексу України).

21. В яких випадках земельні ділянки державної та комунальної власності або права на них не підлягають продажу на конкурентних засадах (ч. 2, 3 ст. 134 Земельного кодексу України).

22. Що включає підготовка лотів до проведення земельних торгів (ч. 4 ст. 136 Земельного кодексу України).

23. Випадки визнання земельних торгів такими, що не відбулися (ч. 4 ст. 138 Земельного кодексу України).

24. Порядок викупу земельної ділянки власником нерухомого майна, яке на ній розташоване (ч. 1 – 4 ст. 128 Земельного кодексу України).

25. Набуття права власності на земельні ділянки іноземними підприємствами та спільними підприємствами (ст. 82 Земельного кодексу України).

26. Особливості продажу земельних ділянок державної або комунальної власності іноземним державам, іноземним юридичним особам (ст. 129 Земельного кодексу України).

27. Обмеження щодо продажу земель сільськогосподарського призначення державної, комунальної та приватної власності (п. 15 Перехідних положень Земельного кодексу України).

28. Оприлюднення результатів земельних торгів (ст. 139 Земельного кодексу України).

Питання у сфері державного земельного кадастру

(Управління державного земельного кадастру)

1. Визначення Державного земельного кадастру (ст. 193 Земельного кодексу України).

2. Призначення та завдання ведення Державного земельного кадастру  (ст. ст. 194, 195 Земельного кодексу України).

3. Повноваження органів, що здійснюють ведення Державного земельного кадастру (ст. 7 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).

4. Державний кадастровий реєстратор (ст. 9 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).

5. Геодезична та картографічна основа Державного земельного кадастру (ст. 8 Закону України «Про Державний земельний кадастр», п. п. 16 – 19 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051).

6. Кадастрове зонування. Вимоги до складання, затвердження та оформлення індексних кадастрових карт (планів) (ст. 198 Земельного кодексу України, ст. 17 Закону України «Про Державний земельний кадастр», п. п. 31 – 41 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012  № 1051).

7. Об’єкти Державного земельного кадастру та вимоги до відомостей про них (ст. ст. 10, 11 Закону України «Про Державний земельний кадастр», п. п. 21 – 24 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012  № 1051).

8. Формування земельної ділянки як об’єкта цивільних прав (ст. ст. 79, 791 Земельного кодексу України).

9. Визначення терміну «кадастровий номер» та його структура (ст. 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр», п. п. 29, 30 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012  № 1051).

10. Державна реєстрація земельної ділянки (ст. 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», п. п. 107 – 1151 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012  № 1051).

11. Порядок ведення Поземельної книги (ст. 25 Закону України «Про Державний земельний кадастр», п. п. 49 – 64 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012  № 1051).

12. Здійснення державної реєстрації обмежень використання земель (ст. 28 Закону України «Про Державний земельний кадастр», п. п. 101 – 102 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012  № 1051).

13. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про суборенду, сервітут які поширюються на частини земельних ділянок (ст. 29 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).

14. Особливості внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку у разі її поділу чи об’єднання з іншою земельною ділянкою, а також відновлення її меж (ст. 27 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).

15. Облік кількості та якості земель (ст. 203 Земельного кодексу України, ст. 33 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).

16. Виправлення помилок, допущених при веденні Державного земельного кадастру (ст. 37 та пункт 4 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  п. п. 138 – 161 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012  № 1051).

17. Інформаційна взаємодія органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, та органу державної реєстрації прав (ст. 30 Закону України «Про Державний земельний кадастр», ст. 28-1 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

18. Порядок інформаційної взаємодії Державного земельного кадастру, містобудівного кадастру, кадастрів інших природних ресурсів та інших інформаційних систем (ст. 27 Закону України «Про Державний земельний кадастр», Порядок інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2013  № 483).

19. Порядок користування відомостями Державного земельного кадастру (ст. 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр», п. п. 162 – 186 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012  № 1051).

20. Відповідальність у сфері Державного земельного кадастру (ст. 39 Закону України «Про Державний земельний кадастр», ст. 532 , 536 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

 

Питання у сфері геодезії

(Сектор державного геодезичного нагляду)

1. Види топографо-геодезичних та картографічних робіт при веденні Державного земельного кадастру.

2. Види топографо-геодезичних та картографічних робіт при виконанні робіт із землеустрою.

3. Пряма геодезична задача.

4. Обернена геодезична задача.

5. Принцип вимірювання горизонтального кута.

6. Похибки і точність вимірювання горизонтальних кутів.

7. Вимірювання вертикальних кутів.

8. Орієнтування тахеометра за визначеним напрямком.

9. Послідовність роботи на станції під час теодолітної зйомки.

10. Послідовність роботи на станції під час тахеометричної зйомки.

11. Суть камеральних робіт в теодолітній зйомці.

12. Суть камеральних робіт в тахеометричній зйомці.

13. Нанесення на план точок за їх координатами.

14. Полігонометрія. Класифікація видів полігонометрії.

15. Вимірювання кутів в полігонометрії.

16. Вимоги до точності полігонометрії 4 класу.

17. Вимоги до точності полігонометрії 1 розряду.

18. Вимоги до точності полігонометрії 2 розряду.

19. Полігонометричний хід, формули для обчислення нев’язок полігонометричного ходу.

20. Формули для обчислення кутових та лінійних нев`язок в ходах полігонометрії.

21. Порядок вимірювання кутів способом кругових прийомів.

22. Основні помилки, які виникають при вимірюванні кутів.

23. Попередня обробка результатів вимірювання кутів.

24. Причини виникнення помилок.

25. Що називається загальною арифметичною серединою?

26. Загальна схема побудови планових геодезичних мереж.

27. Суть побудови мереж методами полiгонометрiї. Визначення.

28. Суть побудови мереж супутниковими методами.

29. Класифікація планових геодезичних мереж.

30. Застосування програмного забезпечення для опрацювання геодезичних робіт.

Юридичні питання

(Юридичний відділ)

1.  Право  на оренду земельної ділянки (ст. 93 Земельного кодексу України; ст.6 Закону України „Про оренду землі”).

2. Договір оренди землі та строк його дії (ст..13, 19 Закону України „Про оренду землі”).

3.    Істотні   умови   договору оренди землі (ст,15 Закону України „Про оренду землі).

4. Порядок укладення договору оренди землі (ст.16 Закону України “Про оренду землі”).

 1. Орендна плата за землю та її форми (ст.21,22 Закону України “Про оренду землі”).
 1. Припинення договору оренди землі (ст.31,32 Закону України “Про оренду землі”).

7. Орендарі землі, їх права та обов’язки (ст.5,25 Закону України “Про
оренду землі).

 1. Орендодавці землі, їх права та обов’язки (ст.4,24 Закону України “Про оренду землі”).
 1. Поновлення договору оренди землі (ст.33 Закону України „Про оренду землі”).
 1. Суб’єкти права власності на землю (ст. 80 Земельного кодексу України).
 1. Обов’язки власників землі та землекористувачів (ст. 91,96 Земельного
  кодексу України).
 1. Право постійного користування земельною ділянкою (ст. 92 Земельного кодексу України).
 1. Обмеження прав на земельну ділянку (ст.  111 Земельного кодексу
  України).
 1. Виникнення   права   власності   та   права   користування   земельною ділянкою (ст. 125-126 Земельного кодексу України),
 1. Документ,  що  посвідчує  право  на земельну  ділянку     (ст.126
  Земельного кодексу України).

17. Підстави набуття права на землю громадянами та юридичними особами (ст.116 Земельного кодексу України).

 1. Підстави та порядок припинення прав на земельну ділянку (ст.140-145 Земельного кодексу України).
 1. Захист прав на землю (ст.52 Земельного кодексу України).
 1. Відповідальність   органів   виконавчої   влади   та   органів   місцевого самоврядування за порушення прав власності на землю (ст.154, 155 Земельного кодексу України).
 1. Додержання принципів   добросусідства (глава 17 Земельного кодексу України).
 1. Вирішення земельних спорів (ст. 158 Земельного кодексу України).
 1. Які  форми  підготовки  та  оприлюднення  інформації мають  право
  використовувати   Інформаційні   служби   для   висвітлення   діяльності   органів державної влади та органів місцевого самоврядування? (Закон України „Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, розділ 2, стаття 6).
 1. У якій формі здійснюється інформація про діяльність Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади? (Закон України „Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, розділ 3, стаття 11).
 1. Які функції виконують інформаційні служби органів державної влади та органів місцевого самоврядування?   ( Закон України „Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, розділ 1, стаття 1).
 1. Що означає термін „офіційна інформація органів державної влади”? (Закон України „Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, розділ 1, стаття 1).
 1. Які     загальні     засади  висвітлення  діяльності  органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації? (Закон України „Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, розділ 1, стаття 2).
 1. Як здійснюється  акредитація  журналістів  і технічних  працівників засобів  масової інформації при органах державної влади? Чим  визначається порядок доступу журналістів до інформації та документів органу державної влади? (Закон України „Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, розділ 1, стаття 3).
 1. Яка   мета   проведення   консультацій   з   громадськістю   з   питань формування та реалізації державної політики? (Постанова Кабінету Міністрів
  України від 15 жовтня 2004 року № 1378).
 1. Яким чином забезпечується відкритість у діяльності органу  виконавчої влади у галузі земельних відносин? (Указ Президента №683 від і серпня 2002 року, Постанова Кабінету Міністрів України №208 від 24 лютого 2003 року).
 1. Яка роль та обов’язки структурного підрозділу центрального органу
  виконавчої влади, який відповідає за зв’язки із ЗМІ та громадськістю? (Положення про Управління моніторингу діяльності територіальних органів» зв’язків із ЗМІ та громадськістю).
 1. Яка роль та обов’язки структурного підрозділу центрального органу
  виконавчої влади, який відповідає за зв’язки із громадськістю?
 1. Державні органи управління у сфері земельних відносин. Структура,взаємозв’язок та підпорядкування. (Положення про Головне управління Держземагентства).
 1. Повноваження Головного управління Держземагентства в області Повноваження відділу Держземагентства у районі.
 1. Повноваження місцевих державних адміністрацій в галузі земельних
  відносин (ст. 17 Земельного кодексу України, ст. 16, її Закону України „Про
  місцеві державні адміністрації”).
 1. Орган, який здійснює   державний  контроль  за  використанням   і
  охороною  земель  та його повноваження.
 1. Взаємодія   органів   місцевого   самоврядування   з   територіальними органами Держземагентства. Координація органами місцевого самоврядування діяльності органів Держземагентства (ст.  33  Закону України  „Про  місцеве самоврядування”, ст. 8-11 Земельного кодексу України).
 1. Зміст      права      власності,      непорушність      права      власності
  (ст. 317,321 Цивільного кодексу України).
 1. Поняття і види права спільної власності (ст. 355 Цивільного кодексу України).
 1. Зміст сервітуту (ст. 403 Цивільного кодексу України).
 1. Поняття спадкування, склад спадщини (ст.  1216,1218  Цивільного
  кодексу України).
 1. Оформлення права на спадщину (Цивільний кодекс України)
 1. Земельна ділянка як об’єкт права власності (ст.79 Земельного кодексу
  України).
 1. Суб’єкти  права  власності  на землю (ст.79  Земельного  кодексу
  України).
 1. Підстави  набуття  права  на  землю  (ст.116  Земельного  кодексу
  України).
 1. Перехід права на земельну ділянку при переході права на будівлю і
  споруду (ст.120 Земельного кодексу України, ст. 377 Цивільного кодексу
  України).
 1. Підстави припинення права власності на земельну ділянку     (ст.140
  Земельного кодексу України).
 1. Умови відшкодування втрат сільськогосподарського та
  лісогосподарського виробництва (ст. 207 Земельного кодексу України).
 1. Іноземне підприємство (ст.117 Господарського кодексу України).
 1. Підприємство   як   організаційна   форма   господарювання   (ст.62
  Господарського кодексу України).
 1. Підприємство з іноземними інвестиціями (ст.116 Господарського
  кодексу України).
 1. Використання   природних   ресурсів   на   праві   власності   (ст.150
  Господарського кодексу України).
 1. Принципи   земельного   законодавства   (ст.5   Земельного   кодексу
  України).
 1. Регулювання земельних відносин, земельне законодавство та його
  завдання (ст. 3,4 Земельного кодексу України).
 1. Повноваження   центрального   органу   виконавчої   влади   з   питань земельних  ресурсів у  галузі  земельних  відносин  (ст.15   Земельного  кодексу України).
 1. Використання   земель   житлової   та   громадської   забудови   (ст.39 Земельного кодексу України).
 1. Право власності на землю держави (ст.  84 Земельного
  кодексу України).
 1. Право   власності   на   землю   іноземних   держав (ст.85   Земельною кодексу України).
 1. Спільна власність на землю (ст. 86,87,89 Земельного кодексу України).

Питання кадрової служби

(Відділ кадрової політики)

1.      Правові засади кадрового забезпечення державної служби (Програма кадрового   забезпечення   державної  служби,   затверджена   Указом   Президента України від 10.11.95 № 1035/95).

2. Основні завдання кадрової служби (постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.96 № 912 “Про затвердження Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади”).

5.  Особливості прийняття на державну службу (ст.15 Закону України “Про державну службу”).

6.   Умови   проведення   конкурсу   при   прийнятті   на   державну   службу (постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169).

7. Умови   проведення   іспитів  при  прийнятті  на  державну   службу (постанова Кабінету Міністрів України від ІЗ.02.2002 № 169).

8.  Порядок присвоєння рангів державних службовців (постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.І996 № 658).

9.     Порядок    проведення    щорічної    оцінки    виконання    державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань (наказ Головдержслужби України від 31.10.2003 № 122).

10.  Строки трудового договору (ст.23 КЗпП України).

11. Випробування   при   прийнятті на  роботу  та  строки   випробування (ст.ст., 26,27 КЗпП України).

12.  Підстави припинення трудового договору (ст.36 КЗпП України).

13.   Випадки розірвання трудового договору з  ініціативи  власника або уповноваженого ним органу (ст. 40 КЗпП України).

14.  Порядок вивільнення працівників (ст. 49-2 КЗпП України).

15. Строки     та     порядок    застосування     дисциплінарних     стягнень (ст.ст. 148,149 КЗпП України).

Пільги громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, при вивільненні працівників у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією установи або скороченням чисельності або штату працівників (ст.20 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи”).

Умови надання пенсій за віком особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення (ст.55 Закону України  “Про статус  і соціальний    захист    громадян,    які    постраждали    внаслідок    Чорнобильської катастрофи”).

18.     Які є види державних пенсій (ст.2 Закону України “Про пенсійне забезпечення”).

19.  Умови призначення пенсій за віком (ст.12 Закону  України “Про пенсійне забезпечення”).

20. Які види трудової діяльності зараховуються до стажу роботи, який дає право на трудову пенсію (ст.56 Закону України “Про пенсійне забезпечення”).

21. Види відпусток ( ст.4 Закону України „Про відпустки”).

 1. Порядок надання щорічних відпусток (ст.10 Закону України  „Про відпустки”).
 1. Право на відпустки у разі звільнення (ст.3 Закону  України  „Про відпустки”).

24. Щорічна основна відпустка та  її тривалість (ст.6 Закону України „Про відпустки”).

 

Питання фінансово-господарської служби

(Відділ бухгалтерського обліку, фінансів та звітності)

1. Правові   основи   діяльності   бюджетних   організацій   (положення   про Держземагентство України  та положення про Головне управління Держземагентства).

2. Нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні відносини в Україні.

3. Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ (постанова КМУ від 28.02.2002 р. № 228).

4. Захищені статті видатків бюджету ( Державний бюджет року).

5. Оподаткування (Податковий кодекс України від 02.12.2010р. N 2755-VI   Розділ IV. Податок на доходи фізичних осіб).

6. Порядок складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами  бюджетних коштів (наказ  МФУ від 17.12.2012 р. № 1339).

7. Порядок  формування  бюджетних запитів

8. Складові частини кошторису бюджетних установ

Питання загальної роботи

(Відділ документального, господарського та організаційного забезпечення)

Питання для посад служби документального забезпечення відповідно до Типової  інструкції з діловодства у  центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів АР Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 №1242

1. Основні завдання та функції служби документального забезпечення.

2. Порядок приймання, розгляду та реєстрації документів.

3. Організація передачі документів керівництву та їх виконання.

4. Основні    вимоги    щодо    складання   та   оформлення    службових документів.

5. Основні вимоги щодо складання та оформлення організаційно-розпорядчого документу(наказу).

6. Основні вимоги щодо складання та оформлення протоколів.

7. Порядок погодження  документів.

8. Порядок  затвердження документів.

9. Порядок оброблення та надсилання вихідних документів.

10. Оформлення копій документів.

11. Оформлення додатків до документів.

12. Порядок підготовки та оформлення  документів до засідань колегіальних органів.

13. Порядок складання номенклатури і формування справ.

10. Основні вимоги щодо підготовки справ до зберігання та використання.
11.  Приймання і облік документів, які містять конфіденційну інформацію.

12. Зняття грифа „Для службового користування”.

13. Збереження, схоронності документів „ДСК”. Перевірка їх наявності.
14.  Обмін, зберігання і використання печаток, штампів і бланків.

15.  Основні завдання експертної комісії управління.

16.  Вимоги до складу експертної комісії.

17. Примірний    перелік   документів,    що    не    підлягають   реєстрації діловодною службою.

18. Сфера застосування Національного стандарту України ДСТУ 4163 – 2003.

19.  Основний склад реквізитів документів.

20. Вимоги до бланків документів.

21. Документообіг та вимоги до  ефективної організації документообігу.

22. Документообіг, облік його обсягу.

23. Примірний перелік документів, що затверджуються з проставлянням грифа  затвердження.

24. Перелік  документів, підписи на яких  скріплюються  гербовою печаткою.

25. Реквізіти  реєстраційно – контрольної картки документа.

Питання для посад з контролю за виконанням документів 

1. Основні вимоги щодо складання та оформлення службових документів.

2. Порядок погодження документів.

З.Порядок оброблення та закриття документів.

4. Організація контролю, безпосередній контроль та відповідальність за виконанням документів.

5. Основні завдання підрозділу з контролю.

б. Основні функції підрозділу з контролю.

7.Строки виконання документів.

8. Етапи контролю за виконанням документів.

9. Здійснення контролю, інформування про стан виконання конкретних завдань чи подання про перенесення строків виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України.

10.Вимоги до  складання  резолюції.

11.Відмітка про контроль.

Питання роботи з архівними документами

1. Основними завданнями архівного підрозділу в  організації.

2. Права архівного підрозділу в  організації.

3. перелік документів, які входять до архіву.

4. Граничні строки тимчасового зберігання документів Національного архівного фонду в архіві установи.

5. Складання номенклатури справ.

6. Види номенклатур справ.

7. Формування документів в архівні справи

8. Експертиза цінності документів в установках.

9. Принципи і критерії експертизи цінності документів.

10. Організація експертизи цінності документів в установи. 

11. Основні завдання експертної комісії установи.

12. Порядок проведення експертизи цінності документів та оформлення її результатів.

13. Підготовка і передання справ до архіву установи.

14. Складання та оформлення описів справ у діловодстві установи.

15. Передання справ до архіву установи.

16. Складання і оформлення річного розділу опису справ постійного зберігання.

17. Складання і оформлення закінченого опису справ постійного зберігання

18. Складання і оформлення опису справ тривалого (понад 10 років) зберігання.

19. Складання і оформлення опису справ з особового складу.

20. Фондування та облік документів архіву.

21.  Забезпечення збереженості документів архіву.

22.  Користування документами архіву.

23. Планування, звітність, облік роботи архіву.

24. Порядок приймання-передавання документів (справ) під час зміни керівника установи, керівника архіву, реорганізації або ліквідації установи.

Питання з господарського забезпечення

1.      Основні завдання та функції господарської служби.

2. Здійснення матеріально-технічного забезпечення управління та планування матеріально-технічного забезпечення територіальних органів Держземагентства.

3. Господарське і транспортне обслуговування управління.

4. Порядок контролю за роботою копіювально-множильної техніки.

5.Порядок видачі пального водіям управління згідно із дорожніми листами.

6.      Порядок  обслуговування  автомобілів  та  контроль  за  проходженням техогляду автомобілів.

7. Перелік заходів щодо забезпечення пожежної безпеки та охорони праці.

Питання внутрішнього аудиту

(сектор внутрішнього аудиту)

1. Основні завдання та функції підрозділу внутрішнього аудиту.

2. Планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання.

3. Нормативно-правові документи, якими керується у своїй діяльності структурний підрозділ  внутрішнього аудиту.

4. Строк проведення аудиту ефективності.

5. Плановий і позаплановий внутрішній аудит.

6. Стандарти діяльності внутрішнього аудиту.

7. Порядок планування внутрішнього аудиту.

8. Організація внутрішнього аудиту.

9. Порядок проведення внутрішнього аудиту.

10. Ризики, які негативно впливають на виконання функцій та завдань щодо ведення бухгалтерського обліку.

11. Порядок оформлення та зберігання інформації.

12. Значення термінів:

«контрольний захід»,

«внутрішній фінансовий контроль».

13. Визначення терміну фінансовий контроль.

14. Принципи фінансового контролю.

15. Аудит як вид фінансового контролю.

16. Форми фінансового контролю.

17. Методи фінансового контролю.

18. Аудит ефективності, як форма державного фінансового контролю та його основні завдання.

Питання зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю

(Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю)

 1. Як громадянин України може розпоряджатися інформацією, якою він володіє? (Конституція України ст. 34).
 1. Що таке інформація? (ст. 1 Закону України «Про інформацію»).
 1. Основні напрями державної інформаційної політики (ст. 3 Закону України «Про інформацію»).
 1. Основні принципи інформаційних відносин (ст. 2 Закону України «Про інформацію»).
 1. Суб’єкти і об’єкт інформаційних відносин (ст. 4 Закону України «Про інформацію»).
 1. Назвіть основні види інформації за змістом (ст. 10 Закону України «Про інформацію»”).
 1. Форми підготовки та оприлюднення інформації (Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», розділ 2, ст. 6).
 1. Форми здійснення висвітлення діяльності місцевих органів виконавчої влади? (Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», розділ 3, ст. 11).
 1. Функції інформаційних служб органів державної влади та органів місцевого самоврядування (Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», розділ 1, ст. 1).
 1. Що означає термін «офіційна інформація органів державної влади»? (Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», розділ 1, ст. 1).
 1. Мета проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики (Постанова Кабінету Міністрів України від      3 листопада 2010 року N 996).
 1. Питання, з яких проводяться консультації з громадськістю  (Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996).
 1. Мета Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 1. Шляхи забезпечення доступу до публічної інформації (Розділ ІІ, ст. 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).
 1. Оприлюднення інформації розпорядниками (ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).
 1. Роль та обов’язки структурного підрозділу органу виконавчої влади, який відповідає за зв’язки з громадськістю.

Питання з інформаційних технологій, захисту інформації та програмного забезпечення

(Сектор інформаційних технологій та захисту інформації)

1. Призначення і види операційних систем.

2.Локальна сітка.

3. Інтернет та порядок роботи в сеті.

4. Програма «архіватори».

5. Пам’ять ПК. Одиниці вимірювання пам’яті.

6. Мови програмування.

7. Пакет програм MS OFFICE.

8. Конфігурація ПК. Характеристики загальних пристроїв.

9. Програми «віруси» і «антивіруси».

10. Призначення і види операційних систем.

11. Порядок вирішення задач на ПК.

12. Суб’єкти і об’єкт інформаційних відносин

13. Основні види захисту інформації

14. Термін криптографічний захист інформації

15. Технічний захист інформації

16. Поняття електронний документ. Перевірка цілісності електронного документа

17. Електронний підпис

18. Оригінал електронного документа

19. Поняття електронного цифрового підпису

20. Правовий статус електронного цифрового підпису

21. Призначення електронного цифрового підпису

22. Об’єкти захисту в системі

23. Несанкціоновані дії щодо інформації в системі

24. Поняття Електронного документообігу.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»

Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об’єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49).

13. Обов’язки громадянина України (статті 65 – 68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

Питання на перевірку знання Закону України «Про державну службу»

1. Поняття державної служби, державного службовця і посади відповідно до Закону України “Про державну службу” (статті 1, 2).

2. Право на державну службу (стаття 4).

3. Основні принципи державної служби (стаття 3).

4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6).

5. Основні обов’язки державних службовців (стаття 10).

6. Основні права державних службовців (стаття 11).

7. Обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).

8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14).

9. Присяга державних службовців (стаття 17).

10. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою (стаття 22).

11. Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25, 26).

12. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців (статті 15, 18, 19).

13. Просування по службі державного службовця (стаття 27).

14. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).

15. Підстави припинення державної служби (стаття 30).

16. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).

17. Оплата праці державного службовця (стаття 33).

18. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально-побутове забезпечення державних службовців (статті 35, 36).

19. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37).

20. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38).

21. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).

Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб’єкти, на яких поширюються дія Закону України “Про запобігання корупції” (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49, 50).

16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

20. Спеціальна перевірка (стаття 56).

21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

Начальник відділу кадрової політики                                   В.К.Бондаренко