Фахівці Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області разом з фахівцями з інших областей успішно пройшли дводенне навчання у рамках підвищення кваліфікації за програмою: “Організація державного геодезичного нагляду” у Львові.

Лекції для слухачів читали професори та викладачі вищої геодезії і астрономії, інженерної геодезії, фотограмметрії і геоінформатики, кадастру територій з Національного університету “Львівська політехніка”.

Тематика лекцій була наступною: нормативно-правове забезпечення топографо-геодезичної та картографічної діяльності, порядок здійснення державного нагляду за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю; методи створення, розвитку та вдосконалення геодезичних мереж; сучасні геодезичні прилади та їх використання; технології великомасштабного топографічного та кадастрового знімання; фотограмметрія та дистанційне зондування; картографія та її використання; інженерно-геодезичні роботи; геоінформаційні системи, бази і банки геопросторових даних.