Головне управління Держгеокадастру у Херсонській області звертає увагу голів органів місцевого самоврядування на необхідність розроблення актуальних планів населених пунктів масштабів 1:2000 та 1:5000, потрібних для виготовлення містобудівної документації, яка, в свою чергу, є підставою для розробки проектів (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць.

Водночас із формуванням об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ), відкриттям великих можливостей і змін у формуванні власних повноцінних бюджетів  вважаємо, що одним із інструментів залучення інвесторів у сферу будівництва і розвитку ОТГ є відкрита, доступна та якісна містобудівна документація. Остання розробляється на основі топографічних карт та планів. Ці документи відображають сучасний стан місцевості: існуючі будівлі, споруди, дорожню мережу, інженерні комунікації, рельєф тощо.

Оскільки ці об’єкти мають властивість змінюватися з часом, необхідно періодично оновлювати і топографо-геодезичну основу. Відповідно до вимог законодавства, періодичність таких робіт в залежності від характеру місцевості становить від 15 років – для гірських, лісових і степових територій до 5 років – для густонаселених (міських) територій.

Крім того, існуючі топографічні карти та плани були видані ще до 2000-х років, коли населені пункти мали дещо інший вигляд. З таким застарілим матеріалом складно якісно планувати розвиток територій на перспективу.

Головне управління Держгеокадастру у Херсонській області просить під час замовлення у юридичних чи фізичних осіб топографо-геодезичних робіт звертати увагу на наявність за основним місцем їх роботи сертифікованого інженера-геодезиста, а також на «лист розсилки» примірників готових матеріалів, щоб матеріали відповідно до Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» надсилалися до Держкартгеофонду України (ДНВП “Картографія”), який відповідно до наказу Держгеокадастру від 12.12.2016 р. № 332 «Про покладення функцій з ведення Державного картографо-геодезичного фонду України» приймає за актами та інвентаризує вказані матеріали), а також замовника (орган місцевого самоврядування) і виконавця робіт.

Держкартгеофонд України має стати єдиною базою, яка зберігатиме усі наявні в Україні дані топографічного та картографічного характеру і яку можна було б використовувати для оновлення топографо-геодезичної основи певної місцевості або її виготовлення на більшу територію шляхом коректування і доповнення, що дозволяє планувати розвиток і економити кошти. Постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 р. № 1344 (зі змінами та доповненнями) передбачено, що картографічна інформація, що є державною власністю і передана до Держкартгеофонду, надається у користування на договірних засадах, причому, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування – безоплатно. Але через те, що наповнення Держкартгеофонду призупинилося, сьогодні така інформація зберігається в різних органах виконавчої влади, місцевого самоврядування (замовників робіт) та десятків геодезистів (виконавців).

Адже у разі втрати чи необхідності повторного використання топографо-геодезичних чи картографічних матеріалів їх копії можна буде замовити у Держкартгеофонді України.

Головне управління Держгеокадастру у Херсонській області переконане, що спільними зусиллями ми зможемо забезпечити розвиток успішних територіальних громад.