Визначення статусу землі під польовими дорогами, лісосмугами та господарськими дворами на території Херсонської області визначений по кожній сільській селищній раді окремо у зв’язку з тим, що передача в натуру земельної частки (пай) громадянину здійснюється після складання «Схеми поділу земель колективної власності на земельні частки (паї)». При складанні Схем визначається черговість поділу земель колективної власності з урахуванням обмежень, обумовлених технологічними і екологічними особливостями їх використання.

З метою уточнення площі сільськогосподарських угідь підприємства, що підлягають поділу на земельні частки (паї), в натурі, визначаються площі, які необхідні для створення системи полезахисних лісових смуг і захисних лісових насаджень, будівництва протиерозійних гідротехнічних споруд, створення мережі польових доріг тощо. Розрахунок площі земельної частки (пай) проводиться відповідно до Методичних рекомендацій.

Проектування розміщення земельних ділянок (паїв) проводиться з урахуванням крутизни та напрямів схилів, стану ґрунтового покриву. Проектується зручна і раціональна мережа під’їзних шляхів шириною 5 м з виходом на існуючу шляхову мережу. Виходячи з даного нормативу очевидно, що польові дороги є необхідною складовою при проектуванні і нанесення їх на схеми є обов’язковими.

Отже, відповідно до схеми поділу земель колективної власності на земельні частки паї та проектів землеустрою щодо роздержавлення земель колективних сільськогосподарських підприємств деякі земельні ділянки під польовими дорогами, лісосмугами та господарськими дворами віднеслися до земель державної власності а деякі до земель колективної власності.

В основному сільськогосподарські угіддя (рілля, в поодиноких випадках сади, і ін.) розпайовано і передано у власність громадян, членів КСП та їх пенсіонерів. Земельні ділянки колективної власності під господарськими будівлями та спорудами, садами, полезахисні лісосмуги, ґрунтозахисні насадження, гідротехнічними спорудами, внутрігосподарськими і польовими шляхами, сінокоси, пасовища та ін. паюванню не підлягали і залишились в колективній власності.

Окрім того, правовий статус не розпайованих земельних ділянок сільськогосподарського призначення колективної власності колишніх КСП на даний час законодавством не визначено оскільки земельним кодексом України колективної власності на землю немає, тому і відсутній загальнодержавний механізм надання в оренду зазначені земельні ділянки.

На даний час у Верховній Раді України знаходиться законопроект «Про обіг земель сільськогосподарського призначення» № 5535  від 13.12.2016 пунктом 7 Прикінцевих та перехідних  положень якого,  визначено, що з дати набрання чинності цим Законом  переходять у комунальну власність землі та земельні ділянки під польовими дорогами, в тому в числі проектними, лісосмугами, господарськими дворами (фермами, токами тощо), інші земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які за рішенням загальних зборів членів колективних сільськогосподарських підприємств і організацій не підлягали паюванню, якщо такі землі чи земельні ділянки не передані у власність у порядку, визначеному законом.

Земельні ділянки, зазначені у цьому пункті, переходять у власність територіальної громади в особі відповідної сільської, селищної, міської ради, на території якої вони знаходяться. Якщо земельні ділянки знаходяться на території декількох сільських, селищних чи міських рад або за їх межами, то такі земельні ділянки переходять у власність територіальної громади в особі відповідної районної чи обласної ради.

Прийняття цього Закону дало б можливість вирішити питання наповнення бюджету за рахунок орендної плати за користування зазначеними земельними ділянками. На сьогоднішній день Закон не прийнято, а сільськогосподарські товаровиробники району будуть і надалі використовувати земельні ділянки колективної власності, що буде зумовлювати не до утримання  до бюджету коштів.