Земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, на які Головне управління Держгеокадастру у Херсонській області (Організатор земельних торгів) планує укласти з Виконавцями торгів договори про підготовку лотів до проведення земельних торгів 

  1. Мета проведення робіт: підготовка лотів до проведення земельних торгів з продажу прав оренди на 5 земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності орієнтовною загальною площею 149,5731 га за межами населених пунктів на територіях Бериславського (2) і Горностаївського (3) районів Херсонської області. 
  2. Дані про земельні ділянки: 5 земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності орієнтовною загальною площею 149,5731 га за межами населених пунктів на територіях Бериславського (2) і Горностаївського (3) районів Херсонської області.

Зазначені земельні ділянки, придатні для закладки багаторічних насаджень – виноградників, садів, ягідників для виробництва органічної продукції (код використання згідно з класифікатором видів цільового призначення земель (КВЦПЗ): А.01.01 – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва).

  1. Умови договорів про підготовку лотів до проведення земельних торгів, що пропонується укласти: 

Підготовка лотів до проведення земельних торгів з продажу прав оренди на зазначені вище земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності здійснюється Виконавцем торгів без витрачання бюджетних коштів, за власний рахунок, з наступним відшкодуванням витрат на підготовку лотів переможцем земельних торгів за лотом, відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 136 Земельного кодексу України.

У процесі підготовки лотів до проведення земельних торгів Виконавець забезпечує:

1) виготовлення і погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (для несформованих земельних ділянок, без визначеного кадастрового номера);

2) здійснення державної реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі (за необхідності) та отримання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

3) виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки і отримання висновку державної землевпорядної експертизи на цю документацію;

4) подання технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки на затвердження до відповідної районної ради;

5) отримання витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки після затвердження документації відповідною районною радо

6) підготовку кадастрового плану земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів, а також з описом суміжних землеволодінь (землекористувань).

Витрати, здійснені виконавцем земельних торгів на підготовку лота до проведення земельних торгів, відшкодовуються переможцем земельних торгів за лотом у строк не пізніше трьох банківських днів з дня укладення договору оренди відповідної земельної ділянки за результатами земельних торгів відповідно до частини 31 статті 137 Земельного кодексу України.

Витрати на організацію і проведення земельних торгів, у тому числі виплата винагороди виконавцю земельних торгів, здійснюються без витрачання бюджетних коштів і відшкодовуються переможцем земельних торгів за лотом. 

  1. Форма подання письмових цінових пропозицій щодо вартості підготовки лотів до проведення земельних торгів:

Цінові пропозиції щодо вартості підготовки зазначених лотів до проведення земельних торгів необхідно подавати за формою згідно з додатком 1:        

Цінові пропозиції подаються В ОДНОМУ ЗАПЕЧАТАНОМУ КОНВЕРТІ, на якому, крім поштових реквізитів робиться відмітка:

«Цінові пропозиції щодо вартості підготовки лотів до проведення земельних торгів з продажу прав оренди на 5 земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності орієнтовною загальною площею 149,5731 га за межами населених пунктів на територіях Бериславського (2) і Горностаївського (3) районів Херсонської області».

В одному запечатаному конверті мають міститися:

– цінові пропозиції щодо вартості підготовки лотів до проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 1;

– інформація про виконавця торгів за формою згідно з додатком 2. 

  1. Строк подання цінових пропозицій:до 31 березня 2017 року (включно). 
  1. Поштова адреса, за якою подаються цінові пропозиції:73036, Херсонська область, м. Херсон, вул. Університетська, 136-а.
  2. Порядок розгляду цінових пропозицій: надані виконавцями торгів цінові пропозиції щодо вартості підготовки лота до проведення земельних торгів будуть розглянуті комісією Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області з розгляду цінових пропозицій виконавців земельних торгів щодо вартості підготовки лотів до проведення земельних торгів (діл – Комісія) 03 квітня 2017 року о 10.00 год. у приміщенні Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області за адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 136-а, каб. 306. Контактна особа – Лебедєва Дарія Вікторівна, телефон для довідок – (0552) 31 31 05.

За результатами аналізу наданих цінових пропозицій Комісією будуть надані рекомендації Організатору земельних торгів щодо укладання з виконавцем торгів договорів про підготовку лотів до проведення земельних торгів відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 136 Земельного кодексу України.